Zemlja pod pokrovom - Razumevanje učinka tople grede

Kratek opis V tem sklopu dveh dejavnosti bodo učenci spoznali naše ozračje in toplogredne pline, ki ga sestavljajo in omogočajo, da je Zemlja primeren planet za življenje. Brez njih življenje, kot ga poznamo, ne bi obstajalo. Žal pa se zaradi povečanja toplogrednih plinov, ki jih proizvaja človek, spreminja "normalna" količina teh plinov.

Nos visoko v nebo - Opazovanje in merjenje vremenskih razmer

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti se bodo učenci naučili, kako lahko s svojimi čutili in instrumenti opišejo in izmerijo vremenske razmere. Kot uvodno dejavnost bodo učenci analizirali lokalne pregovore, povezane z vremenom. Nato bodo s svojimi čutili opazovali vreme in se naučili, kako opisati vremenske razmere.

Eno leto na Zemlji - Razumevanje letnih časov

Kratek opis To gradivo vključuje dve dejavnosti, ki spodbujata in izboljšujeta znanje učencev o letnih časih in se osredotočata na osnovni mehanizem različnih letnih časov na Zemlji. Gradivo je razdeljeno na različne dele, kar omogoča postopno usvajanje teme in vsebine. Izhodišče je splošna razprava o letnih časih, pri kateri se upošteva, da so letni časi [...]

Led se topi - Kako lahko raziščemo učinke taljenja ledu?

Kratek opis V tem sklopu štirih dejavnosti bodo učenci raziskovali vplive globalnega segrevanja in taljenja ledu na Zemljo. Spoznali bodo razliko med kopenskim in morskim ledom ter raziskali, kakšni so učinki taljenja ledu. Nato bodo pripravili lasten poskus, s katerim bodo preverili, kako taljenje ledu spreminja [...]

S tal in z neba - analiza in razumevanje slik planeta Zemlje, posnetih iz vesolja

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti učenci spoznajo zamisel o daljinskem opazovanju Zemlje iz vesolja. Učenci morajo primerjati fotografije različnih pokrajin (gore, jezera, reke, mesta, otoki in puščave), posnete s tal, s fotografijami istih krajev, ki so jih posneli astronavti na krovu Mednarodne vesoljske ladje, in fotografije, ki so jih posneli z Zemlje, [...]

Astro kmet

Kratek opis: V tem sklopu šestih dejavnosti bodo učenci raziskali, kateri dejavniki vplivajo na rast rastlin, in jih povezali z gojenjem rastlin v vesolju. Učenci se bodo naučili, da rastline za rast potrebujejo zrak, svetlobo, vodo, hranila in stabilno temperaturo. Učenci bodo opazovali, kaj se zgodi z rastlinami, če spremenijo nekatere od teh dejavnikov. Ti dejavniki bodo opazovali, kako [...]