Projekty Detektywów Klimatu 2020-2021


Tematy  Ekstremalna pogoda
  Projekt wyróżniony


  Irlandia
  Pomiary pogodowe


  Włochy
  Zmiana klimatu


  Hiszpania
  Zanieczyszczenie powietrza


  Włochy
  Pomiary pogodowe


  Grecja
  Zmiana klimatu


  Włochy
  Zmiana klimatu
  Projekt wyróżniony


  Hiszpania
  Rolnictwo


  Hiszpania
  Rolnictwo


  Hiszpania
  Zanieczyszczenie powietrza


  Irlandia
  Zmiana klimatu
  Projekt wyróżniony


  Hiszpania
  Rzeki i jeziora


  Hiszpania
  Zmiana klimatu


  Hiszpania
  Zmiana klimatu


  Hiszpania
  Zmiana klimatu
  Projekt wyróżniony


  Hiszpania
  Zmiana klimatu


  Hiszpania
  Miasta


  Hiszpania
  Zanieczyszczenie powietrza
  Projekt wyróżniony


  Rumunia
  Zanieczyszczenie powietrza


  Hiszpania
  Zmiana klimatu


  Włochy
  Ekstremalna pogoda
  Projekt wyróżniony


  Włochy
  Zmiana klimatu
  Projekt wyróżniony


  Włochy
  Powodzie i susze


  Hiszpania
  Zanieczyszczenie powietrza


  Portugalia
  Pomiary pogodowe


  Brazylia
  Rolnictwo


  Hiszpania
  Flora i fauna


  Brazylia
  Wylesianie
  Projekt wyróżniony


  Austria
  Zmiana klimatu


  Brazylia
  Oceany


  Szwecja
  Zanieczyszczenie powietrza


  Portugalia
  Zmiana klimatu


  Austria