Tidslinje

16. september 2022
Fase 1 - Identifisere et klimaproblem

I denne fasen må teamene identifisere et klimaproblem som de ønsker å undersøke som "klimadetektiver" og sende inn sin undersøkelsesplan.

24. november 2022
Fase 1 - Frist for å sende inn undersøkelsesplan

Forskere innen jordobservasjon og klima vil gjennomgå undersøkelsesplanene og gi tilbakemelding til alle teamene som deltar i prosjektet.

1. desember 2022
Fase 2 - Undersøke klimaproblemet

I denne fasen skal elevene samle inn, analysere og sammenligne data for å trekke konklusjoner om problemet de undersøker.

5. april 2023
Fase 3 - Del resultater og gjør en forskjell

Vi kan alle gjøre en forskjell! Basert på resultatene av undersøkelsene skal elevene bestemme hvilke tiltak de vil iverksette for å bidra til å løse klimaproblemet. Teamene deler arbeidet sitt med ESAs Climate Detectives-fellesskap.

4. mai 2023
Fase 3 - Frist for å dele resultater

Ved prosjektets slutt vil alle team som deler resultatene sine, motta et deltakerbevis på e-post.

31. mai 2023
Avsluttende online-arrangement

Etter et år med Climate Detectives er det på tide å feire!