Tidslinje for Climate Detectives 2022-2023

16. september 2022

Fase 1 - Identifiser et klimaproblem.

I denne fasen må teamene identifisere et klimaproblem som de ønsker å undersøke som "klimadetektiver" og sende inn sin undersøkelsesplan.

24. november 2022

Fase 1 - Frist for å sende inn undersøkelsesplan.

Forskere innen jordobservasjon og klima vil gjennomgå undersøkelsesplanene og gi tilbakemelding til alle teamene som deltar i prosjektet.

1. desember 2022

Fase 2 - Undersøk klimaproblemet.

I denne fasen skal elevene samle inn, analysere og sammenligne data for å trekke konklusjoner om problemet de undersøker.

5. april 2023

Fase 3 - Del resultater og gjør en forskjell.

Vi kan alle gjøre en forskjell! Basert på resultatene av undersøkelsene skal elevene bestemme hvilke tiltak de vil iverksette for å bidra til å løse klimaproblemet. Teamene deler arbeidet sitt med ESAs Climate Detectives-fellesskap.

4. mai 2023

Fase 3 - Frist for å dele resultater.

Ved prosjektets slutt vil alle team som deler resultatene sine, motta et deltakerbevis på e-post.

31. mai 2023

Final Online Event.

Etter et år med Climate Detectives er det på tide å feire!