Časová os

16. septembra 2022
Fáza 1 - Identifikácia klimatického problému

V tejto fáze musia tímy určiť klimatický problém, ktorý by chceli ako "klimatickí detektívi" preskúmať, a predložiť svoj plán vyšetrovania.

24. novembra 2022
Fáza 1 - Termín na predloženie plánu vyšetrovania

Vedci z oblasti pozorovania Zeme a klímy preskúmajú plány výskumu a poskytnú spätnú väzbu všetkým tímom, ktoré sa na projekte zúčastňujú.

1. decembra 2022
Fáza 2 - Skúmanie klimatického problému

V tejto fáze budú žiaci zbierať, analyzovať a porovnávať údaje, aby vyvodili závery o skúmanom probléme.

5. apríla 2023
Fáza 3 - Zdieľanie výsledkov a zmena

Všetci môžeme niečo zmeniť! Na základe výsledkov svojho skúmania sa žiaci rozhodnú, aké kroky chcú podniknúť, aby pomohli riešiť klimatický problém. Tímy sa o svoju prácu podelia s komunitou ESA Climate Detectives.

4. mája 2023
Fáza 3 - Termín na zdieľanie výsledkov

Na konci projektu dostanú všetky tímy, ktoré sa podelia o svoje výsledky, e-mailom certifikát o účasti.

31. mája 2023
Záverečné online podujatie

Po roku práce klimatických detektívov je čas oslavovať!