Ved prosjektets slutt vil alle team som deler resultatene sine, motta et deltakerbevis på e-post.