Oś czasu

16 września 2022 r.
Etap 1 - Identyfikacja problemu klimatycznego

W tej fazie zespoły muszą określić problem klimatyczny, który chciałyby zbadać jako "detektywi klimatu" i przedstawić swój plan badania.

24 listopada 2022 r.
Faza 1 - Ostateczny termin przesłania planu dochodzenia

Naukowcy z dziedziny obserwacji Ziemi i klimatu dokonają przeglądu planów badań i przekażą swoje uwagi wszystkim zespołom uczestniczącym w projekcie.

1 grudnia 2022 r.
Faza 2 - Zbadanie problemu klimatycznego

W tej fazie uczniowie będą zbierać, analizować i porównywać dane, aby wyciągnąć wnioski na temat badanego problemu.

5 kwietnia 2023 r.
Etap 3 - Dzielenie się wynikami i wprowadzanie zmian

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań uczniowie zdecydują, jakie działania chcą podjąć, aby pomóc w rozwiązaniu problemu klimatu. Zespoły dzielą się swoją pracą ze społecznością Detektywów Klimatu ESA.

4 maja 2023 r.
Faza 3 - Termin udostępnienia wyników

Do końca projektu wszystkie zespoły, które podzielą się swoimi wynikami, otrzymają drogą mailową certyfikat uczestnictwa.

31 maja 2023 r.
Finałowe wydarzenie online

Po roku pracy Climate Detectives nadszedł czas na świętowanie!