I denne fasen må teamene identifisere et klimaproblem som de ønsker å undersøke som "klimadetektiver" og sende inn sin undersøkelsesplan.