Tidslinje

16 september 2022
Fas 1 - Identifiera ett klimatproblem

I denna fas måste lagen identifiera ett klimatproblem som de skulle vilja undersöka som "klimatdetektiver" och lämna in sin undersökningsplan.

24 november 2022
Fas 1 - Tidsfrist för inlämning av undersökningsplan

Forskare inom jordobservation och klimat kommer att granska undersökningsplanerna och ge feedback till alla team som deltar i projektet.

1 december 2022
Fas 2 - Undersök klimatproblemet

I den här fasen samlar eleverna in, analyserar och jämför data för att dra slutsatser om det problem de undersöker.

5 april 2023
Fas 3 - Dela med dig av resultaten och gör skillnad

Vi kan alla göra skillnad! Baserat på resultaten av sina undersökningar kommer eleverna att besluta om vilka åtgärder de vill vidta för att hjälpa till att ta itu med klimatproblemet. Teamen delar med sig av sitt arbete till ESA:s klimatdetektiver.

4 maj 2023
Fas 3 - Tidsfrist för att dela med sig av resultaten

I slutet av projektet kommer alla team som delar med sig av sina resultat att få ett intyg om deltagande via e-post.

31 maj 2023
Sista online-evenemanget

Efter ett år av Climate Detectives-arbete är det dags att fira!