I denne fasen skal elevene samle inn, analysere og sammenligne data for å trekke konklusjoner om problemet de undersøker.