Forskere innen jordobservasjon og klima vil gjennomgå undersøkelsesplanene og gi tilbakemelding til alle teamene som deltar i prosjektet.