Maailmanlaajuinen tilannekatsaus: miten avaruus ohjaa ilmastotoimia?

Lähes 200 maata kokoontuu Dubaihin osallistumaan vuoden suurimpaan ilmastotapahtumaan. COP28 - vuonna 2023 järjestettävä YK:n ilmastokokous - ei kuitenkaan ole pelkkä konferenssi. Ensimmäistä kertaa maiden edustajat arvioivat edistymistään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä globaaliksi [...].

LUMEN TUTKIMINEN - Minitapaustutkimus ilmastodetektiveille

Lyhyt kuvaus Ilmastoetsivien minitapaustutkimusten tarkoituksena on auttaa opettajia tunnistamaan aihe, jota heidän Ilmastoetsivien ryhmänsä tutkii, ja ohjata heitä hankkeen eri vaiheissa. Mallissa opettajat löytävät joitakin ehdotuksia tiedoista, joita oppilaat voivat kerätä ja analysoida. Ehdotukset ovat [...]

KASVIHUONEKAASUJEN TUTKIMINEN - Minitapaustutkimus ilmastodetektiveille

Lyhyt kuvaus Ilmastoetsivien minitapaustutkimukset on tarkoitettu auttamaan opettajia tunnistamaan aihe, jota heidän Ilmastoetsivien ryhmänsä tutkii, ja ohjaamaan heitä hankkeen eri vaiheissa. Mallissa opettajat löytävät ehdotuksia erityyppisistä tiedoista, joita oppilaat voisivat kerätä ja analysoida. Ehdotukset [...]

VEDEN LAADUN TUTKIMINEN - Minitapaustutkimus ilmastodetektiveille

Lyhyt kuvaus Ilmastoetsivien minitapaustutkimusten tarkoituksena on auttaa opettajia tunnistamaan aihe, jota heidän Ilmastoetsivien ryhmänsä tutkii, ja ohjata heitä hankkeen eri vaiheissa. Mallissa opettajat löytävät joitakin ehdotuksia tiedoista, joita oppilaat voivat kerätä ja analysoida. Ehdotukset ovat [...]

Merijää avaruudesta - Arktisen alueen merijään ja sen yhteyden tutkiminen ilmastoon

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat tutkivat arktista merijäätä. Ensin he tekevät käytännön harjoituksen selvittääkseen, mitä tapahtuu, kun meri jäätyy. Sitten he analysoivat satelliittikuvien avulla merijään pitoisuutta ja laajuutta sekä sitä, miten nämä muuttujat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. He [...]

Väylä aukeaa - Arktinen merijää ja ilmastonmuutos

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat tutustuvat arktisen merijään tärkeään rooliin maapallon ilmastojärjestelmässä. Tehtävät sijoittuvat Luoteisväylän yhteyteen. Ensimmäinen aktiviteetti on matemaattinen tutkimus merijään sulamisnopeudesta, jolla havainnollistetaan, mitä arktisella vahvistumisella tarkoitetaan. A [...]