Klimatdetektivernas projekt 2021-2022


Ämnen  Översvämningar och torka

  Italien
  Flora och fauna

  Spanien
  Luftföroreningar

  Portugal
  Luftföroreningar

  SPANIEN
  Klimatförändringar

  Spanien
  Flora och fauna

  Spanien
  Avskogning

  Spanien
  Översvämningar och torka

  Spanien
  Global uppvärmning

  Spanien
  Flora och fauna

  Spanien
  Flora och fauna

  Rumänien
  Klimatförändringar

  Nederländerna
  Hav

  Rumänien
  Klimatförändringar

  Rumänien
  Luftföroreningar

  Förenade kungariket
  Översvämningar och torka
  LPS utmärkelse för CD-skolor

  Grekland
  Floder och sjöar
  LPS utmärkelse för CD-skolor

  Belgien
  Översvämningar och torka
  LPS utmärkelse för CD-skolor

  Spanien
  Skogsbränder

  Nederländerna
  Klimatförändringar

  Spanien
  Klimatförändringar

  Spanien
  Vädermätningar

  Grekland
  Flora och fauna

  Spanien
  Klimatförändringar

  Tunisien
  Klimatförändringar

  Tunisien
  Floder och sjöar

  Spanien
  Global uppvärmning

  Spanien
  Skogsbränder

  Grekland
  Luftföroreningar

  Spanien
  Avskogning
  LPS utmärkelse för CD-skolor

  Spanien
  Klimatförändringar

  Spanien
  Klimatförändringar

  Spanien
  Klimatförändringar

  Tjeckien
  Floder och sjöar

  Spanien
  Klimatförändringar

  Polen
  Luftföroreningar

  Spanien
  Avskogning

  Spanien
  Klimatförändringar

  Polen
  Klimatförändringar

  Grekland
  Klimatförändringar

  Portugal
  Global uppvärmning

  Irland
  Avfall

  Espanya
  Hav

  Guadeloupe
  Luftföroreningar

  Portugal
  Avfall

  Portugal
  Hav

  Portugal
  Översvämningar och torka

  Belgien
  Extremt väder

  Italien
  Klimatförändringar

  Grekland
  Klimatförändringar

  Rumänien
  Luftföroreningar

  Polen
  Avskogning

  Portugal
  Avfall

  Portugal
  Klimatförändringar

  Spanien
  Avfall

  Spanien
  Städer

  Österrike
  Klimatförändringar

  Italien
  Global uppvärmning

  Italien
  Klimatförändringar

  Sverige
  Klimatförändringar

  Spanien
  Klimatförändringar

  Spanien
  Jordbruk

  Italien
  Översvämningar och torka

  Portugal