Ljusets magi - Använd spektroskop och färghjul för att studera ljusets egenskaper

Kort beskrivning I denna uppsättning av åtta aktiviteter arbetar eleverna individuellt eller i grupp för att bygga ett spektroskop som kan användas för att titta på ljuskällor, t.ex. solen, lysdioder och en skärm. Genom att göra detta kommer de att förstå att vitt ljus kan delas upp i många olika färger, och att komplexa [...].

Jorden under locket - Förståelse för växthuseffekten

Kort beskrivning I denna uppsättning av två aktiviteter kommer eleverna att lära sig om vår atmosfär och de växthusgaser som den består av och som gör att jorden kan vara en beboelig planet. Utan dem skulle livet som vi känner det inte existera. Tyvärr innebär ökningen av växthusgaser som produceras av människan att den "normala" mängden av dessa [...]

Näsan högt uppe på himlen - observera och mäta väderförhållanden

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur deras sinnen och instrument kan användas för att beskriva och mäta väderförhållanden. Som en inledande aktivitet får eleverna analysera lokala ordspråk som rör vädret. Sedan får de använda sina sinnen för att göra väderobservationer och lära sig att beskriva [...]

Ett år på jorden - Att förstå årstiderna

Kort beskrivning Denna resurs innehåller två aktiviteter för att främja och förbättra elevernas kunskaper om årstider, och fokuserar på den grundläggande mekanismen bakom olika årstider på jorden. Resursen är uppdelad i olika delar, vilket möjliggör en gradvis tillägnelse av ämnet och innehållet. Utgångspunkten är en allmän diskussion om årstider genom att ta hänsyn till [...]

Isen smälter - Hur kan vi undersöka effekterna av smältande is?

Kort beskrivning I denna uppsättning av fyra aktiviteter kommer eleverna att utforska effekterna av global uppvärmning och smältande is på jorden. De får lära sig skillnaden mellan landis och havsis och undersöka de olika effekterna av att isarna smälter. De kommer sedan att utforma ett eget experiment för att undersöka hur smältande is förändrar [...]

Astro jordbrukare

Kort beskrivning:I denna uppsättning av sex aktiviteter kommer eleverna att undersöka vilka faktorer som påverkar växters tillväxt och relatera dessa faktorer till odling av växter i rymden. Eleverna får lära sig att växter behöver luft, ljus, vatten, näringsämnen och en stabil temperatur för att växa. Eleverna får observera vad som händer med växterna när de varierar några av dessa faktorer. Dessa [...]