Nesen høyt oppe på himmelen - observasjon og måling av værforhold

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære hvordan sanser og instrumenter kan brukes til å beskrive og måle værforhold. Som en innledende aktivitet skal elevene analysere lokale ordtak knyttet til været. Deretter skal de bruke sansene sine til å gjøre værobservasjoner og lære å beskrive [...].

Ett år på jorden - Forstå årstidene

Kort beskrivelse Denne ressursen inneholder to aktiviteter som fremmer og forbedrer elevenes kunnskap om årstider, og fokuserer på de grunnleggende mekanismene bak de ulike årstidene på jorden. Ressursen er delt inn i ulike deler, noe som muliggjør en gradvis tilegnelse av temaet og innholdet. Utgangspunktet er en generell diskusjon om årstider med utgangspunkt i [...].

Isen smelter - Hvordan kan vi undersøke effekten av smeltende is?

Kort beskrivelse I dette settet med fire aktiviteter skal elevene utforske konsekvensene av global oppvarming og smeltende is på jorden. De skal lære seg forskjellen mellom landis og havis, og undersøke hvilke effekter smelting av disse har. Deretter skal de utforme sitt eget eksperiment for å undersøke hvordan smeltende is endrer [...].

Vær vs. klima - Forstå forskjellen mellom vær og klima

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære forskjellen mellom vær og klima. De skal identifisere ulike klimasoner og samle inn egne værdata. De skal analysere og sammenligne daglige og månedlige lufttemperaturmålinger. Til slutt skal de lære om ulike klimascenarier og identifisere hva det betyr for [...].