Nenä korkealla taivaalla - Sääolosuhteiden havainnointi ja mittaaminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat, miten heidän aistejaan ja välineitään voidaan käyttää sääolosuhteiden kuvaamiseen ja mittaamiseen. Johdantona oppilaat analysoivat säähän liittyviä paikallisia sananlaskuja. Sen jälkeen he käyttävät aistejaan säähavaintojen tekemiseen ja oppivat kuvaamaan [...].

Yksi vuosi maapallolla - Vuodenaikojen ymmärtäminen

Lyhyt kuvaus Tämä materiaali sisältää kaksi tehtävää, joilla edistetään ja parannetaan oppilaiden tietämystä vuodenajoista, ja siinä keskitytään maapallon eri vuodenaikojen perusmekanismiin. Materiaali on jaettu eri osiin, mikä mahdollistaa aiheen ja sisällön vaiheittaisen omaksumisen. Lähtökohtana on yleinen keskustelu vuodenajoista pohtimalla [...]

Jää sulaa - Miten voimme tutkia jään sulamisen vaikutuksia?

Lyhyt kuvaus Tässä neljän tehtävän sarjassa oppilaat tutkivat ilmaston lämpenemisen ja jään sulamisen vaikutuksia maapalloon. He oppivat maajään ja merijään eron ja tutkivat näiden sulamisen vaikutuksia. Sen jälkeen he suunnittelevat oman kokeensa tutkiakseen, miten jään sulaminen muuttaa [...].

Sää vs. ilmasto - Sään ja ilmaston eron ymmärtäminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat sään ja ilmaston eron. He tunnistavat erilaisia ilmastovyöhykkeitä ja keräävät omia säätietojaan. He analysoivat ja vertailevat päivittäisiä ja kuukausittaisia ilman lämpötilamittauksia. Lopuksi he tutustuvat erilaisiin ilmastoskenaarioihin ja tunnistavat, mitä se tarkoittaa [...].