Nos wysoko na niebie - obserwacja i pomiar warunków pogodowych

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób ich zmysły i przyrządy mogą być wykorzystywane do opisywania i pomiaru warunków pogodowych. Jako ćwiczenie wprowadzające, uczniowie przeanalizują lokalne przysłowia związane z pogodą. Następnie wykorzystają swoje zmysły do obserwacji pogody i nauczą się opisywać [...]

Rok na Ziemi - Zrozumienie pór roku

Krótki opis Niniejszy materiał zawiera dwa ćwiczenia mające na celu wspieranie i poszerzanie wiedzy uczniów na temat pór roku i koncentruje się na podstawowym mechanizmie stojącym za różnymi porami roku na Ziemi. Materiał jest podzielony na różne części, co umożliwia stopniowe przyswajanie tematu i treści. Punktem wyjścia jest ogólna dyskusja na temat pór roku poprzez rozważenie [...]

Lód topnieje - Jak możemy zbadać skutki topnienia lodu?

Krótki opis W tym zestawie czterech ćwiczeń uczniowie będą badać wpływ globalnego ocieplenia i topnienia lodu na Ziemię. Poznają różnicę między lodem lądowym a lodem morskim i zbadają skutki ich topnienia. Następnie zaprojektują własny eksperyment, aby zbadać, jak topnienie lodu zmienia [...]

Pogoda a klimat - Zrozumienie różnicy między pogodą a klimatem

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie poznają różnicę między pogodą a klimatem. Będą identyfikować różne strefy klimatyczne i zbierać własne dane pogodowe. Przeanalizują i porównają dzienne i miesięczne pomiary temperatury powietrza. Na koniec dowiedzą się o różnych scenariuszach klimatycznych i określą, co to oznacza dla [...]