Nos vysoko na oblohe - Pozorovanie a meranie poveternostných podmienok

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa dajú ich zmysly a prístroje použiť na opis a meranie poveternostných podmienok. Ako úvodnú aktivitu budú študenti analyzovať miestne príslovia týkajúce sa počasia. Potom použijú svoje zmysly na pozorovanie počasia a naučia sa, ako opísať počasie a ako [...]

Jeden rok na Zemi - Pochopenie ročných období

Stručný opis Tento materiál obsahuje dve aktivity na podporu a rozšírenie vedomostí žiakov o ročných obdobiach a zameriava sa na základný mechanizmus rôznych ročných období na Zemi. Materiál je rozdelený na rôzne časti, čo umožňuje postupné osvojovanie si témy a obsahu. Východiskovým bodom je všeobecná diskusia o ročných obdobiach, pričom sa uvažuje o [...]

Ľad sa topí - Ako môžeme skúmať účinky topiaceho sa ľadu?

Stručný opis V tomto súbore štyroch aktivít budú žiaci skúmať vplyv globálneho otepľovania a topenia ľadu na Zem. Dozvedia sa, aký je rozdiel medzi pevninským a morským ľadom, a preskúmajú príslušné účinky ich topenia. Potom si navrhnú vlastný experiment, v ktorom budú skúmať, ako topiaci sa ľad mení [...]

Počasie vs. klíma - pochopenie rozdielu medzi počasím a klímou

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia rozdiel medzi počasím a podnebím. Určia rôzne klimatické pásma a zozbierajú vlastné údaje o počasí. Budú analyzovať a porovnávať denné a mesačné merania teploty vzduchu. Nakoniec sa dozvedia o rôznych klimatických scenároch a určia, čo to znamená pre [...]