Zem pod pokrievkou - Pochopenie skleníkového efektu

Stručný opis V tomto súbore dvoch aktivít sa žiaci dozvedia o našej atmosfére a skleníkových plynoch, ktoré ju tvoria a vďaka ktorým je Zem obývateľná. Bez nich by život, ako ho poznáme, neexistoval. Bohužiaľ, nárast skleníkových plynov produkovaných človekom mení ich "normálne" množstvo, a tak sa [...]

Nos vysoko na oblohe - Pozorovanie a meranie poveternostných podmienok

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa dajú ich zmysly a prístroje použiť na opis a meranie poveternostných podmienok. Ako úvodnú aktivitu budú študenti analyzovať miestne príslovia týkajúce sa počasia. Potom použijú svoje zmysly na pozorovanie počasia a naučia sa, ako opísať počasie a ako [...]

Jeden rok na Zemi - Pochopenie ročných období

Stručný opis Tento materiál obsahuje dve aktivity na podporu a rozšírenie vedomostí žiakov o ročných obdobiach a zameriava sa na základný mechanizmus rôznych ročných období na Zemi. Materiál je rozdelený na rôzne časti, čo umožňuje postupné osvojovanie si témy a obsahu. Východiskovým bodom je všeobecná diskusia o ročných obdobiach, pričom sa uvažuje o [...]

Ľad sa topí - Ako môžeme skúmať účinky topiaceho sa ľadu?

Stručný opis V tomto súbore štyroch aktivít budú žiaci skúmať vplyv globálneho otepľovania a topenia ľadu na Zem. Dozvedia sa, aký je rozdiel medzi pevninským a morským ľadom, a preskúmajú príslušné účinky ich topenia. Potom si navrhnú vlastný experiment, v ktorom budú skúmať, ako topiaci sa ľad mení [...]

Zo zeme a z oblohy - Analýza a pochopenie snímok planéty Zem z vesmíru

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci oboznámia s myšlienkou diaľkového pozorovania Zeme z vesmíru. Majú porovnať fotografie rôznych krajinných scenérií (hory, jazerá, rieky, mestá, ostrovy a púšte) zhotovené zo Zeme s fotografiami tých istých miest, ktoré zhotovili astronauti na palube Medzinárodnej vesmírnej [...]

Astro farmár

Stručný opis:V tomto súbore šiestich aktivít budú žiaci skúmať, ktoré faktory ovplyvňujú rast rastlín, a dajú ich do súvislosti s pestovaním rastlín vo vesmíre. Žiaci sa dozvedia, že rastliny potrebujú na svoj rast vzduch, svetlo, vodu, živiny a stabilnú teplotu. Žiaci budú pozorovať, čo sa stane s rastlinami, keď budú meniť niektoré z týchto faktorov. Tieto [...]