UNDERSØKE VERDENSGASSER - en minicasestudie for klimadetektiver

Kort beskrivelse

Minicasestudiene for Climate Detectives skal hjelpe lærerne med å identifisere temaet som Climate Detectives-teamet skal undersøke, og veilede dem i de ulike fasene av prosjektet. I malen finner lærerne forslag til ulike typer data som elevene kan samle inn og analysere. Forslagene er ikke uttømmende, og lærerne kan selv bestemme hva de vil fokusere på innenfor et gitt forskningsområde. Minicasestudien bør brukes sammen med lærerveiledningen og ikke som et selvstendig dokument. 

Denne casestudien er dedikert til temaet Klimaendringer og klimagasser og elevene skal undersøke hvordan klimagassutslippene og konsentrasjonene i atmosfæren har utviklet seg i deres land de siste tiårene. Denne minicasestudien er produsert av ESA Education i samarbeid med ESERO Belgium.

Emne Teknologi, vitenskap

Læringsmål
  • Kunne arbeide vitenskapelig ved å samle inn data, gjøre grundige observasjoner og lete etter mønstre og sammenhenger.
  • Forstå sammenhengen mellom klimagasser og klimaendringer.
  • Identifisere de viktigste klimagassene
  • Forstå hvordan jordobservasjonssatellitter kan brukes til å overvåke klimagasser.
Aldersgruppe
12-17 år
Ressurs tilgjengelig i:

Visste du det?

Drivhusgassene er en naturlig del av jordens atmosfære som gjør at vi kan holde på noe av solens energi i form av varme. Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten vært rundt -18 °C, noe som ville gjort planeten for kald til å opprettholde liv slik vi kjenner det. Siden den industrielle revolusjonen har menneskelige aktiviteter, som for eksempel forbrenning av fossilt brensel, økt nivåene av drivhusgasser i atmosfæren til et nivå vi aldri har sett maken til. I Kyoto-protokollen ble det satt navn på de seks drivhusgassene som har økt mest på grunn av menneskelig aktivitet. De tre viktigste er karbondioksid, metan og lystgass.

Kit om klimaendringer

Utforsk ESAs interaktive Climate Change Kit Climate Change from Space Kit er en interaktiv PDF som tar leseren gjennom...

Radarsyn

Se hvordan Copernicus Sentinel-1 bruker radaren sin til å levere bilder av jordoverflaten i all slags vær, dag og natt.

Det elektromagnetiske spekteret - Avansert

Utforsk hva satellitter kan se med sine sensorer og lær om egenskapene til elektromagnetiske bølger. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Paxi - Drivhuseffekten

Kort beskrivelse:Bli med Paxi når han utforsker drivhuseffekten og lærer om global oppvarming. I denne videoen, som er rettet mot barn...

Paxi - Vannets kretsløp

Kort beskrivelse: Bli med Paxi når han besøker planeten Jorden og lærer om vannets kretsløp. I denne videoen, som er rettet mot...