ŽALIŲJŲ DUJŲ TYRIMAS - mini atvejo analizė klimato detektyvams

Trumpas aprašymas

"Klimato detektyvų" mini atvejų analizės skirtos padėti mokytojams nustatyti temą, kurią tirs jų "Klimato detektyvų" komanda, ir padėti jiems orientuotis įvairiuose projekto etapuose. Šablone mokytojai ras pasiūlymų dėl įvairių rūšių duomenų, kuriuos mokiniai galėtų rinkti ir analizuoti. Pasiūlymai nėra išsamūs, todėl mokytojai gali patys nuspręsti, į ką konkrečiai orientuotis tam tikroje tyrimo srityje. Mini atvejo tyrimas turėtų būti naudojamas kartu su mokytojo vadovu, o ne kaip atskiras dokumentas. 

Šis atvejo tyrimas skirtas temai Klimato kaita ir šiltnamio efektą sukeliančios dujos mokiniai ištirs, kaip pastaraisiais dešimtmečiais jų šalyje keitėsi šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ir koncentracija atmosferoje. Šis mini atvejo tyrimas - tai ESA Education produkcija, parengta bendradarbiaujant su ESERO Belgija.

Tema Technologijos, mokslas

Mokymosi tikslai
  • Gebėti dirbti moksliškai, rinkti duomenis, atlikti kruopščius stebėjimus, ieškoti dėsningumų ir sąsajų.
  • suprasti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir klimato kaitos ryšį.
  • Nustatyti pagrindines šiltnamio efektą sukeliančias dujas
  • Suprasti, kaip Žemės stebėjimo palydovai gali būti naudojami šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenai.
Amžiaus intervalas
12 - 17 metų
Išteklius galima rasti:

Ar žinojote?

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra natūrali Žemės atmosferos dalis, leidžianti mums sulaikyti dalį Saulės energijos šilumos pavidalu. Be šiltnamio efekto vidutinė Žemės paviršiaus temperatūra būtų apie -18 °C, todėl mūsų planetoje būtų per šalta, kad joje galėtų egzistuoti mums žinoma gyvybė. Nuo pramonės revoliucijos laikų dėl žmogaus veiklos, pavyzdžiui, iškastinio kuro deginimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atmosferoje padidėjo iki neregėto lygio. Kioto protokole įvardytos šešios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių kiekį labiausiai didina žmogaus veikla. Trys pagrindinės yra anglies dioksidas, metanas ir azoto oksidas.

Erdvinė skiriamoji geba

Mūsų planetos stebėjimas naudojant palydovus labai priklauso nuo skirtingų jų jutiklių savybių. Viena iš tokių charakteristikų yra erdvinė skiriamoji geba, kuri paaiškinta šiame vaizdo įraše. Vaizdo įrašą parengė...