Zkoumání skleníkových plynů - mini případová studie pro klimatické detektivy

Stručný popis

Minipřípadové studie pro Klimatické detektivy mají učitelům pomoci určit téma, které bude jejich tým Klimatických detektivů zkoumat, a pomoci jim v jednotlivých fázích projektu. V šabloně učitelé najdou návrhy různých typů dat, která by studenti mohli shromažďovat a analyzovat. Návrhy nejsou vyčerpávající a učitelé se mohou rozhodnout pro vlastní konkrétní zaměření v rámci dané oblasti výzkumu. Mini případová studie by měla být používána ve spojení s příručkou pro učitele, nikoli jako samostatný dokument. 

Tato případová studie se věnuje tématu Změna klimatu a skleníkové plyny a studenti budou zkoumat, jak se v jejich zemi vyvíjely emise a koncentrace skleníkových plynů v atmosféře v posledních desetiletích. Tato mini případová studie je dílem ESA Education ve spolupráci s ESERO Belgie.

Předmět Technologie, věda

Cíle učení
  • umět pracovat vědecky, shromažďovat údaje, provádět pečlivá pozorování, hledat zákonitosti a vztahy.
  • pochopit vztah mezi skleníkovými plyny a změnou klimatu.
  • Určete hlavní skleníkové plyny
  • pochopit, jak lze satelity pro pozorování Země využít ke sledování skleníkových plynů.
Věkové rozmezí
12 - 17 let
Zdroj je k dispozici v:

Věděli jste to?

Skleníkové plyny jsou přirozenou součástí zemské atmosféry, která nám umožňuje zadržovat část sluneční energie ve formě tepla. Bez skleníkového efektu by se průměrná teplota zemského povrchu pohybovala kolem -18 °C, takže naše planeta by byla příliš chladná na to, aby se na ní udržel život, jak ho známe. Od průmyslové revoluce zvýšila lidská činnost, například spalování fosilních paliv, množství skleníkových plynů v atmosféře na nebývalou úroveň. Kjótský protokol pojmenoval šest skleníkových plynů, jejichž množství se v důsledku lidské činnosti nejvíce zvyšuje. Mezi tři hlavní patří oxid uhličitý, metan a oxid dusný.

Zjistěte více o hladině moře

Zjistěte, jak změna klimatu způsobuje stoupání hladiny našich moří a jak satelity od roku 1992 systematicky měří výšku mořské hladiny.