ONDERZOEK NAAR GROENE GASSEN - Mini-case study voor klimaatdetectives

Korte beschrijving

De mini-casestudies voor Klimaatdetectives zijn bedoeld om leerkrachten te helpen bij het bepalen van het onderwerp dat hun Klimaatdetectivesteam gaat onderzoeken en om hen te begeleiden tijdens de verschillende fasen van het project. In de sjabloon vinden leerkrachten suggesties van verschillende soorten gegevens die leerlingen kunnen verzamelen en analyseren. De suggesties zijn niet uitputtend en de leerkrachten kunnen hun eigen specifieke focus bepalen binnen een bepaald onderzoeksgebied. De mini-casestudy moet samen met de docentenhandleiding worden gebruikt en niet als een op zichzelf staand document.Ā 

Deze casestudy is gewijd aan het onderwerp Klimaatverandering en broeikasgassen en leerlingen onderzoeken hoe de uitstoot van broeikasgassen en de concentraties in de atmosfeer in hun land de afgelopen decennia zijn geƫvolueerd. Deze mini-casestudy is een ESA-onderwijsproductie in samenwerking met ESERO Belgiƫ.

Onderwerp Technologie, Wetenschap

Leerdoelen
  • Wetenschappelijk kunnen werken door gegevens te verzamelen, zorgvuldige observaties te doen, patronen en relaties te zoeken
  • De relatie tussen broeikasgassen en klimaatverandering begrijpen
  • De belangrijkste broeikasgassen identificeren
  • Begrijpen hoe aardobservatiesatellieten kunnen worden gebruikt om broeikasgassen te monitoren
Leeftijd
12 - 17 jaar oud
Beschikbaar in:

Wist u dat?

De broeikasgassen zijn een natuurlijk onderdeel van de atmosfeer van de aarde dat ons in staat stelt om een deel van de energie van de zon vast te houden in de vorm van warmte. Zonder het broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak rond de -18Ā°C liggen, waardoor onze planeet te koud zou zijn om het leven zoals wij dat kennen te ondersteunen. Sinds de industriĆ«le revolutie hebben menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer tot ongekende hoogten doen stijgen. In het Kyoto-protocol werden de zes broeikasgassen genoemd die het meest zijn toegenomen door menselijke activiteiten. De top drie bestaat uit kooldioxide, methaan en lachgas.

De kracht van aardobservatie

We zijn allemaal nauw verbonden met onze aarde - van de bomen die ons van zuurstof voorzien tot de natuurlijke bronnen die ons landschap vormgeven. Het aardobservatieprogramma van ESA loopt voorop bij het monitoren...

Het Elektromagnetische Spectrum - Gevorderd

Ontdek wat satellieten met hun sensoren kunnen zien en leer meer over de eigenschappen van elektromagnetische golven. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).

Water helpen beheren

Ontdek hoe satellieten kunnen helpen bij het verzamelen van informatie over watervoorraden in grote gebieden.