Undersökning av växthusgaser - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning

Mini-fallstudierna för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under de olika faserna av projektet. I mallen hittar lärarna förslag på olika typer av data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen är inte uttömmande, och lärarna kan besluta om sitt eget specifika fokus inom ett visst forskningsområde. Minifallstudien bör användas tillsammans med lärarhandledningen och inte som ett fristående dokument. 

Denna fallstudie är dedikerad till ämnet Klimatförändringar och växthusgaser och eleverna kommer att undersöka hur utsläppen av växthusgaser och koncentrationerna i atmosfären har utvecklats i deras land under de senaste decennierna. Denna minifallstudie är en ESA Education-produktion i samarbete med ESERO Belgien.

Ämne Teknik, vetenskap

Inlärningsmål
  • Kunna arbeta vetenskapligt genom att samla in data, göra noggranna observationer och leta efter mönster och samband.
  • Förstå sambandet mellan växthusgaser och klimatförändringar
  • Identifiera de viktigaste växthusgaserna
  • Förstå hur jordobservationssatelliter kan användas för att övervaka växthusgaser
Åldersgrupp
12 - 17 år gamla
Resurs tillgänglig i:

Visste du det?

Växthusgaserna är en naturlig del av jordens atmosfär som gör att vi kan hålla kvar en del av solens energi i form av värme. Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jordens yta vara omkring -18 °C, vilket skulle göra vår planet för kall för att upprätthålla liv som vi känner det. Sedan den industriella revolutionen har mänskliga aktiviteter som förbränning av fossila bränslen ökat nivåerna av växthusgaser i atmosfären till aldrig tidigare skådade nivåer. I Kyotoprotokollet anges de sex växthusgaser som ökar mest till följd av mänsklig verksamhet. De tre största är koldioxid, metan och dikväveoxid.

Radarseende

Upptäck hur Copernicus Sentinel-1 använder sin radar för att leverera bilder av jordytan i alla väder, dag och natt.

Förändring av markanvändning

Med hjälp av satellitbilder kan vi dokumentera förändringar i markanvändningen mycket exakt. Upptäck hur satelliter ger information om markanvändning på global nivå. Video från ESERO Tyskland (på engelska).

Hjälpa till att hantera vatten

Upptäck hur satelliter kan bidra till att samla in information om vattenresurser över stora områden.

Bilder från rymden

Lär dig hur satelliter kan hjälpa oss att övervaka vår planet. Video från ESERO Tyskland (på engelska).