Lysets magi - Bruk av spektroskop og fargehjul for å studere lysets egenskaper

Kort beskrivelse I dette settet med åtte aktiviteter jobber elevene individuelt eller i grupper med å bygge et spektroskop som kan brukes til å se på lyskilder, for eksempel solen, lysdioder og en skjerm. Ved å gjøre dette vil de forstå at hvitt lys kan brytes ned i mange forskjellige farger, og at komplekse [...].