Planetos pulsas

Trumpas aprašymas

Per šį trijų užduočių rinkinį mokiniai sužinos, kaip įvairios elektromagnetinės spinduliuotės rūšys naudojamos stebėti, kaip keičiasi mūsų planeta. Pirmoje užduotyje apžvelgiamos elektromagnetinio spektro sritys ir paaiškinama, kaip jos naudojamos Žemės stebėjimams. Antroje užduotyje mokiniai sužino apie netikrų spalvų vaizdus ir, naudodamiesi Žemės stebėjimo palydovo duomenimis, sukuria tokius vaizdus, kad ištirtų kintantį regioną. Paskutinėje užduotyje mokiniai derina šį metodą su klimato duomenimis iš kitų palydovų ir rengia išsamią ataskaitą apie didelį potvynį ar sausrą.

Tema Geografija, Mokslas, Žemės mokslai

Mokymosi tikslai
 • Išvardykite įvairias elektromagnetinio spektro dalis
 • Susiekite kai kurias iš šių spinduliuotės rūšių su Žemės sistemos aspektais, kuriems stebėti jos gali būti naudojamos.
 • Paaiškinkite, kodėl naudinga rinkti informaciją apie šiuos Žemės sistemos aspektus.
 • Apibūdinkite, kaip derinant duomenų rinkinius sukuriami spalvoti vaizdai.
 • Įvertinti įvairių netikrų spalvų vaizdų naudingumą
 • Naudokite palydovinius duomenis regiono pokyčiams tirti
 • Naudokite "Climate from Space" žiniatinklio programą dirvožemio drėgmės ir kitų kintamųjų pokyčiams tirti.
 • Sujungti informaciją iš įvairių šaltinių ir parengti pranešimą apie neseniai įvykusią stichinę nelaimę.
Amžiaus intervalas
11- 14 metų
Laikas
maždaug 45 minutės vienam užsiėmimui.
Išteklius galima rasti:
1 veiksmas: planetos pulsas
Atlikdami šią supratimo užduotį mokiniai nagrinės, kaip naudojant skirtingo bangos ilgio spinduliuotę stebėti įvairius Žemės klimato sistemos komponentus. Ši užduotis gali būti naudojama kaip įvadas į elektromagnetinį spektrą arba kaip pagalbinė priemonė vėliau dirbant su įvairių spektro dalių panaudojimo galimybėmis. Pasitikintys skaitytojai galėtų atlikti šią užduotį kaip atskirą namų darbą.
2 veikla: Naujų spalvų matymas
Atlikdami šią užduotį mokiniai sužinos, kaip kuriami tikros ir netikros spalvos palydoviniai vaizdai. Toliau jie tiria aplinkos pokyčius ir vertina, kokio tipo netikros spalvos vaizdą geriausia naudoti stebint šiuos pokyčius. Tyrimo užduotis yra atviro pobūdžio, todėl ją galima atlikti individualiai namuose, jei leidžia IT prieiga, arba poromis ar mažomis grupelėmis klasėje.
3 veikla: Klimato tyrinėjimas iš kosmoso 
Atlikdami šią užduotį mokiniai naudosis internetine programa "Klimatas iš kosmoso", kad ištirtų palydovinius dirvožemio drėgmės matavimus ir jų pokyčius laikui bėgant. Šiuos duomenis kartu su kita žiniatinklio programos, ankstesnėje užduotyje naudotos žiniatinklio svetainės ir interneto informacija jie panaudoja rengdami pranešimą apie didelę sausrą ar potvynį.
Įranga
 • Prieiga prie interneto
 • Internetinė programa "Klimatas iš kosmoso
 • 3 mokinio darbo lapas (2 puslapiai)
 • Pristatymo, vaizdų ir (arba) tekstų apdorojimo programinė įranga, su kuria mokiniai yra susipažinę.
 • Medžiaga plakatui kurti (neprivaloma)

Ar žinojote?

"Mėlynasis marmuras" - taip pavadinta "Apollo 17" įgulos daryta Žemės planetos nuotrauka. Tai viena iš dažniausiai reprodukuojamų visų laikų nuotraukų. Nuotraukoje dominuoja mėlynas jūrų ir vandenynų vanduo, tačiau įsižiūrėję atidžiau galime išskirti daug daugiau spalvų: geltoną Sacharos smėlį, tamsiai žalius atogrąžų miškus, debesų baltumą virš vandenynų ir Antarktidą dengiantį ledą bei sniegą. Tokiose nuotraukose, padarytose įprastais fotoaparatais, yra labai daug informacijos. Panašūs vaizdai iš kosmoso dabar yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis:
pavyzdžiui, jie rodomi daugelyje televizijos orų prognozių. Mėlynojo marmuro nuotraukoje Žemė vaizduojama tokia, kokią matome plika akimi. Žmogaus akys, aptikdamos raudoną, žalią ir mėlyną šviesą, mato visas vaivorykštės spalvas. Didžioji dalis Saulės spinduliuotės yra tokia matoma šviesa. Tačiau yra daug daugiau spinduliuotės "spalvų", kurių mes nematome. Jos kartu sudaro elektromagnetinį spektrą. Skirtingos elektromagnetinės spinduliuotės rūšys turi skirtingą bangos ilgį.

Palydovai stebi Žemę

Palydovai Žemę stebi naudodami įvairių elektromagnetinio spektro bangų ilgių spindulius. Sužinokite, kaip galime susidaryti išsamesnį Žemės klimato vaizdą, imdami elektromagnetinio spektro mėginius keliais bangų ilgiais.

Planetos pulsas

Trumpas aprašymas Šiame trijų užduočių rinkinyje mokiniai sužinos, kaip įvairios elektromagnetinės spinduliuotės rūšys naudojamos...

Sentinel-3 vandenynams

Sužinokite, kaip "Copernicus Sentinel-3" misija padeda mokslininkams suprasti bendrą mūsų planetos sveikatą.

Priežastys ir pasekmės

Šiame trumpame vaizdo įraše klimato mokslininkė daktarė Natalie Douglas aiškina, kokios gali būti kai kurios klimato kaitos priežastys ir pasekmės ir kodėl 0,5 laipsnio temperatūros skirtumas gali būti toks svarbus....