Az Climate Detectives projekt megosztási platformjának általános használati feltételei

Kérjük, hogy az Climate Detectives projekt megosztási platformjára történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket.

Ezeket az Európai Űrügynökség, egy nemzetközi kormányközi szervezet, amelyet az egyezménye szabályoz, és amelynek székhelye: 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Franciaország ("ESA" vagy "az Ügynökség") bocsátja ki.

A Megosztási Platform Felhasználójaként történő regisztrációval és a projektnek a Megosztási Platformon keresztül történő benyújtásával a Felhasználó elfogadja (ez az elfogadás kötelező feltétele a Megosztási Platformhoz való hozzáférésnek és annak használatának):

a. a jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve a jövőbeni módosításokat is;

b. az ESA személyes adatok védelmére vonatkozó keretrendszer és a megosztási platformon elérhető adatvédelmi nyilatkozat és hozzájárulási nyilatkozat

A fenti Általános Feltételek és az ESA Személyes adatok védelmére vonatkozó ESA keretszabályozás a Felhasználó számára jogilag kötelező érvényűvé válik a Megosztási Platform használatával kapcsolatban.

I. Fogalommeghatározások

A jelen Megosztási platform feltételeiben a következő szavak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

"Csapat": az Climate Detectives projektben részt vevő legalább hat diák, de akár egy egész osztálynyi diák, valamint egy vagy két tanár vagy mentor, akik a diákokat az ESA Climate Detectives iskolai projektben való részvételre irányítják.

"Felhasználó": a Megosztási Platformon felhasználóként regisztrált személy.  

"Megosztási Platform" vagy "Weboldal": az ESA által működtetett Climate Detectives iskolai projekt Megosztási Platformja. Ez egy hatékony, egyszerűsített belépési pontot biztosít az Climate Detectives projekt csapatai számára, hogy megosszák a csapatprojektjük eredményeit, és a következő URL címen érhető el https://climatedetectives.esa.int

"Csapatprojekt": a Megosztási Platform keretében egy csapat által az Climate Detectives projekthez kidolgozott iskolai projekt leírása, amely jellemzően és legalább a címet, a témát, az összefoglalót, a főbb eredményeket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.

II. A megosztási platform általános feltételeinek hatálya

(1) Ez a dokumentum meghatározza a Megosztási Platformra történő regisztráció és a Platform használatának feltételeit.

III. A megosztási platform célja

(1) E weboldal célja, hogy az ESA Oktatási Iroda által irányított ESA Climate Detectives projektben részt vevő csapatok számára platformot biztosítson a csapatprojektjük megosztására.

IV. A megosztási platform felhasználójává válás jogosultsága

(1) Halmozott jogosultsági feltételek. Az e IV. cikkben meghatározott jogosultsági feltételek halmozottan érvényesek.

(2) A támogathatóság általános feltételei. A Megosztási Platform felhasználójaként történő regisztrációra való jogosultsághoz (amely

Kötelező feltétel a csapatprojekt eredményeinek megosztásához), a felhasználónak:

  1. az Climate Detectives projektben csapatként kell regisztrálniuk[1];
  2. a felnőtt tanár vagy mentor, aki a csapatot vezeti;
  3. töltse ki a Megosztási Platformon elérhető regisztrációs űrlapot az összes szükséges információval, beleértve egy ellenőrizhető e-mail címet.

 (3) Jogosultsági nyilatkozat. Azzal, hogy Felhasználóként regisztrálnak a Megosztási Platformon, úgy tekintjük, hogy a Felhasználók elfogadták:

a. a jelen Feltételeknek való megfelelés;

b. az ESA személyes adatok védelmére vonatkozó keretrendszer hatálya alá tartoznak.

(4) Felhasználók kizárása. Annak ellenére, hogy az ESA bármely Felhasználó regisztrációját bármilyen okból elutasíthatja, bármely Felhasználó kizárásra kerül a Megosztási Projekt használatából a t közzétételére, ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik:

a. a Felhasználó nem teljesíti a jelen Feltételek bármelyikét vagy bármelyik feltételt és feltételt

az itt említettek,

b. a Felhasználó az ESA hírnevével és státuszával összeegyeztethetetlen módon jár el;

c. a Felhasználó az alábbi helyzetek bármelyikébe esik:

(i) a Felhasználó ellen jogerős ítéletet hoztak, vagy

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel miatt,

pénzmosás vagy más illegális tevékenység;

(ii) a Felhasználó megsértette a szellemi tulajdonjogokat, vagy annak gyanúja merült fel, hogy megsértette azokat.

Harmadik fél jogai.

V. A megosztási platform használata

(1) Regisztrációs eljárás. A megosztási platformon való regisztráció ingyenes. A felhasználók biztosítják, hogy az ESA által a regisztrációs eljárás során kért elérhetőségi adatok és egyéb információk pontosak és teljesek legyenek. A felhasználóknak a megosztási platformon való regisztrációhoz meg kell erősíteniük, hogy elfogadták a megosztási platformra vonatkozó jelen feltételeket és az ESA személyes adatok védelmére vonatkozó keretrendszerét.

(2) A Megosztási Platform használata regisztráció után. A Megosztási Platformra történő regisztrációt visszaigazoló e-mail kézhezvételét követően a Felhasználóknak aktiválniuk kell fiókjukat az e-mailben található linkre kattintva. Az aktiválást követően a Felhasználók hozzáférést kapnak a Megosztási Platformhoz, kizárólag az itt engedélyezett használatra. A Felhasználó felelős a hozzáférési adatok titokban tartásáért. A Felhasználó a regisztrációt követően felelős a Megosztási Platform fiókjának minden használatáért, és felelősségre vonható a jelen Feltételeket sértő vagy az ESA-t vagy harmadik feleket károsító használatért. A Felhasználó köteles értesíteni az ESA-t, ha a megosztási platformon lévő felhasználói fiókjának feltételezett vagy valós jogosulatlan használata vagy a felhasználó fiókjához való hozzáférés gyanúja merül fel.

(3) Az információk frissítése. Az ESA által a regisztrációs eljárás során kért minden olyan információt, amelyet a Felhasználó a Megosztási Platformon keresztül megad, a Felhasználónak naprakészen kell tartania.

 (4) A Megosztási Platform használatának módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése. Az ESA bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Megosztási Platform, a Felhasználó fiókjának vagy bármely funkciójának használatát, és nem vállal felelősséget a Felhasználó(k) felé az ilyen módosításért, felfüggesztésért vagy megszüntetésért.

VI. Felhasználói tartalom

(1) A Felhasználók a Megosztási Platform funkciói által megengedett mértékben a Megosztási Platformon a Csapat projekthez kapcsolódó bármilyen eredményt (a továbbiakban: "Felhasználói tartalom") beküldhetnek a Megosztási Platformra, ezáltal harmadik felek számára elérhetővé téve azt.

(2) A Felhasználói Tartalom beküldésével a Felhasználók visszavonhatatlanul - anélkül, hogy erre vonatkozóan hivatalos nyilatkozatra lenne szükség - ingyenes, örökös, világméretű és átruházható jogot biztosítanak az ESA számára az adott Tartalomnak a Megosztási Platform és az Climate Detectives Projekt működésével kapcsolatos bármely célra történő felhasználására, beleértve a következő jogokat:

a) szerkeszteni, sokszorosítani, tárolni a Felhasználói Tartalmat a saját szervereiken, valamint megjeleníteni, megosztani, nyilvánosan elérhetővé tenni (pl. a Tartalomnak a Megosztási Platformon való megjelenítésével).

(3) Az ESA fenntartja a jogot, de nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget arra, hogy szerkessze, eltávolítsa, megtagadja a felhasználói tartalom közzétételét, vagy hogy elvégezze a tartalom vizsgálatát, beleértve annak teljességének, pontosságának, minőségének vagy az Climate Detectives projekt céljaira való alkalmasságának ellenőrzését. A Felhasználó továbbra is felelős a Felhasználói Tartalmáért, függetlenül az ESA által végzett vizsgálattól vagy értékeléstől. Különösen a Felhasználók által a megosztási platformon benyújtott felhasználói tartalom nem lehet:

a. engedély nélkül nem tartalmazhatnak mások tulajdonában lévő védjegyeket, logókat vagy kereskedelmi neveket, vagy nem reklámozhatnak vagy népszerűsíthetnek bármilyen márkát vagy terméket, illetve nem tartalmazhatnak személyes azonosítókat, például rendszámot, személyneveket, e-mail címeket vagy utcaneveket;

b. engedély nélkül tartalmaznak mások tulajdonában lévő, szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat (beleértve fényképeket, szobrokat, festményeket és más művészeti alkotásokat vagy weboldalakon, televízióban, filmekben vagy más médiumokban közzétett képeket);

c. olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek engedély nélkül tartalmazzák bármely élő vagy halott személy nevét, képmását, fényképét vagy egyéb azonosító jeleit; olyan üzeneteket vagy képeket közvetítenek, amelyek nem egyeztethetők össze azzal a pozitív képpel és/vagy jó hírnévvel, amelyhez az ESA társítani kívánja;

d. erőszakos vagy etnikai, faji, nemi, vallási, szakmai vagy korcsoportot becsmérlő, trágár vagy pornográf, obszcén vagy sértő, a gyűlölet vagy gyűlöletcsoportok bármely formáját támogató, az ESA-t, annak tevékenységét vagy csapatát, illetve más személyeket, termékeket vagy cégeket becsmérlő, hamis vagy becsmérlő megjegyzéseket tartalmazó;

e. tartalmaznak bármilyen anyagilag veszélyes tevékenységet; népszerűsítik az alkoholt, az illegális kábítószereket, a dohányt, a lőfegyvereket/fegyvereket (vagy az előbbiek bármelyikének használatát), bármilyen tevékenységet, amely nem biztonságosnak vagy veszélyesnek tűnhet, vagy bármilyen konkrét politikai programot vagy üzenetet; és

f. ábrázolja, és maga nem sérthet semmilyen törvényt.

(4) A Megosztási Platformra történő regisztrációval és a Csapatprojekt eredményeinek benyújtásával a Felhasználó - anélkül, hogy erre vonatkozóan hivatalos nyilatkozatra lenne szükség - kijelenti és szavatolja az ESA felé, hogy:

a. nem sérti egyetlen személy vagy szervezet szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait sem;

b. a Felhasználó a Felhasználói tartalom szellemi tulajdonjogainak tulajdonosa, vagy legalábbis a résztvevő felhasználó rendelkezik minden szükséges joggal, engedéllyel, jóváhagyással, felhatalmazással és felmentéssel ahhoz, hogy az ilyen Felhasználói tartalmat a jelen Megosztási platform feltételei szerint benyújthassa, és a jelen feltételek, különösen a jelen VI. cikk szerinti felhasználási és hasznosítási jogokat megadja.

A fent említett jogokat, licenceket, jóváhagyásokat, engedélyeket és felmentéseket a Felhasználóknak a felhasználói tartalom benyújtása előtt be kell szerezniük bármely jogtulajdonostól, különösen a következőktől:

(i) bármely olyan személy, akinek a nevét, képmását vagy hangját az ilyen Felhasználói Tartalomban használják;

(ii) bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely bármilyen módon hozzájárult vagy részt vett a benyújtott felhasználói tartalom létrehozásában; és/vagy

(iii) bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a Felhasználói tartalomban használt olyan elemek tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll, amelyek nem a Felhasználó tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A fent említett jogokat, licenceket, jóváhagyásokat, engedélyeket és felmentéseket a Felhasználóknak minden kötelezettség nélkül meg kell szerezniük.

(5) A Felhasználó védi, kártalanítja és mentesíti az ESA-t minden ezzel ellentétes állítással szemben. Ezek a kötelezettségek és garanciák az ESA-nak biztosított jogok időtartamáig fennmaradnak a Felhasználónak a Megosztási Platformhoz való hozzáférésének és használatának megszűnése után is.

VII. Kiadványok

(1) Az ESA nem vállal kötelezettséget, felelősséget vagy felelősséget a Felhasználókkal (beleértve a csapattagjaikat is) szemben a következőkért:

a. a Felhasználónak a Megosztási Platformra történő regisztrációval kapcsolatban felmerülő összes költség, utazási és egyéb kiadás; ezek a Felhasználó felelőssége, és az ESA semmilyen esetben sem téríti vissza őket;

b. a Megosztási Platform használatával végzett tevékenységekkel kapcsolatos bármely követelés;

c. bármely, a Felhasználó által okozott vagy elszenvedett kár, beleértve a Megosztási Platformra történő regisztráció és/vagy a Megosztási Platform használata következtében vagy annak során harmadik félnek okozott kárt;

                d. bármely vis maior esemény;

e. bármely hiányos, olvashatatlan, elveszett vagy más módon meg nem érkezett Felhasználói tartalom;

f. a Megosztási Platform jelen Általános Szerződési Feltételek megsértésével történő használata.

(2) Az ESA nem vállal garanciát a Megosztási Platformmal kapcsolatban, beleértve annak esetleges meghibásodását, működésképtelenségét, karbantartási eljárásait vagy korrekciós intézkedéseit, amelyeket az ESA időről időre elvégezhet, vagy az ESA ésszerű ellenőrzésén kívül eső okok miatt.

(3) A Felhasználók vállalják, hogy nem indítanak, támogatnak, tartanak fenn vagy engedélyeznek semmilyen keresetet vagy pert az ESA ellen azon az alapon, hogy a Megosztási Platformon történő regisztrációjuk alapján benyújtott Felhasználói Tartalom bármilyen felhasználása sérti a Felhasználó vagy a Felhasználó licencadóinak bármely jogát.

VIII. Személyes adatok

(1) A Megosztási Platformon történő regisztrációval a Felhasználók visszavonhatatlanul elfogadják (és minden érintett személytől, beleértve a csapattagokat is, elfogadást szereznek) személyes adataik feldolgozását a Megosztási Platformon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban és a Hozzájárulási nyilatkozatban meghatározott és bemutatott célokra.

(2) A személyes adatok feldolgozása az ESA személyes adatok védelmére vonatkozó keretrendszerének megfelelően történik, amely a következő címen érhető el: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

A feldolgozásról a DPNR szerint történik bejelentés: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79.

IX. A törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés

(1) Minden Felhasználónak be kell tartania minden helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi törvényt, rendeletet, utasítást, utasítást, rendeletet, szerződést, szabályt és előírást, amely a Felhasználókra a Megosztási Platformra történő regisztráció és a Platform használatának minden aspektusával kapcsolatban vonatkozhat. A Felhasználók kizárólagos felelőssége a megfelelő licencek, mentességek vagy engedélyek beszerzése a vonatkozó szabályozó szervektől vagy más vonatkozó harmadik felektől. Az ESA semmilyen módon nem vállal felelősséget azért, hogy a Felhasználóknak ezzel kapcsolatban bármilyen jogi vagy egyéb tanácsot vagy tanácsadást nyújtson.

X. Alkalmazandó jog és vitarendezés

(1) Kivéve a személyes adatokkal kapcsolatos ügyeket vagy incidenseket, amelyekre az ESA személyes adatok védelmére vonatkozó keretrendszerét kell alkalmazni, és amelyek tekintetében az ESA felügyeleti hatóság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik:

a. Az ESA kiváltságairól szóló ESA-egyezmény alkalmazhatóságának sérelme nélkül, e megállapodásra a francia jog az irányadó, és azt a francia joggal összhangban kell értelmezni.

b. A Felek között a jelen megállapodás (vagy annak bármely feltétele) létezésével, érvényességével, felépítésével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatban vagy abból eredően felmerülő minden olyan vitát, amelyet a Felek az egyik Félnek a másik Félhez intézett, a fennálló vitáról szóló írásbeli értesítésétől számított 30 napon belül nem tudnak rendezni, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata alapján, az említett szabályzatnak megfelelően kijelölt 3 választottbíró dönt véglegesen. A választottbírósági eljárás költségeit, beleértve a választottbírák díját és költségeit, a felek egyenlő arányban osztják meg, kivéve, ha a választottbírósági ítélet másként rendelkezik. Mindkét fél maga viseli a választottbírósági eljáráshoz kapcsolódó képviseleti díjakat és költségeket. A választottbírósági eljárás angol nyelven zajlik Párizsban (Franciaország), és a választottbírósági ítélet végleges és kötelező érvényű a felekre, jogutódaikra és megbízottaikra nézve, akiknek jóhiszeműen meg kell felelniük az ilyen határozatnak.

XI. Az ESA felelősségének korlátozása

 (1) Amennyiben a Felhasználót a Megosztási Platform és a Megosztási Platformon nyújtott ingyenes szolgáltatások (beleértve az ingyenes felhasználói tartalomhoz való hozzáférést és a Felhasználó saját tartalmának beküldési lehetőségét) használata következtében kár éri, az ESA csak az ESA szándékossága (beleértve a csalárd szándékot is) és súlyos gondatlansága esetén felel, feltéve, hogy a Felhasználó az igényt az első kár bekövetkezésétől számított egy (1) hónapon belül fogalmazza meg. A fentieken túli igények kizárásra kerülnek.


[1] A csapatok minden tanév elején regisztrálhatnak az Climate Detectives projektre a következő címen: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives