Generelle betingelser for brug af delingsplatformen for Climate Detectives-projektet

L√¶s venligst f√łlgende vilk√•r og betingelser omhyggeligt, f√łr du registrerer dig p√• Climate Detectives-projektets delingsplatform.

De frigives af Den Europæiske Rumorganisation, en international mellemstatslig organisation, der styres af dens konvention, med hovedkvarter på 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Frankrig ("ESA" eller "agenturet").

Ved at registrere sig som bruger af Delingsplatformen og ved at indsende et projekt via Delingsplatformen accepterer Brugeren (en sådan accept er en obligatorisk betingelse for at få adgang til og bruge Delingsplatformen):

a. disse generelle betingelser, herunder eventuelle fremtidige ændringer;

b. ESA's ramme for beskyttelse af personoplysninger og fortrolighedserklæringen og samtykkeerklæringen, der er tilgængelig på delingsplatformen

Når de er accepteret, vil de ovennævnte generelle betingelser for delingsplatformen og ESA's ramme for beskyttelse af personoplysninger være juridisk bindende for brugeren i forbindelse med den respektive brug af delingsplatformen.

I. Definitioner

I disse betingelser for delingsplatformen har f√łlgende ord og udtryk f√łlgende betydning:

"Team" betyder mindst seks elever op til en hel klasse af skoleelever, der deltager i Climate Detectives-projektet, og en eller to lærere eller mentorer, der vejleder eleverne i at deltage i ESA Climate Detectives-skoleprojektet.

"Bruger" betyder en person, der er registreret som bruger på Delingsplatformen.  

"Delingsplatform" eller "Hjemmeside" betyder delingsplatformen for Climate Detectives-skoleprojektet, der drives af ESA. Den giver en effektiv, str√łmlinet indgang for holdene i Climate Detectives-projektet til at dele resultaterne af deres team-projekt og er tilg√¶ngelig p√• URL'en https://climatedetectives.esa.int

"Holdprojekt" betyder i forbindelse med delingsplatformen beskrivelsen af et skoleprojekt udviklet af et hold til Climate Detectives-projektet, der typisk og som minimum indeholder en titel, et emne, et resumé, hovedresultater og foreslåede handlinger.

II. Omfanget af disse generelle betingelser for delingsplatformen

(1) Dette dokument beskriver betingelserne for registrering til og brug af Delingsplatformen.

III. Formålet med delingsplatformen

(1) Formålet med denne hjemmeside er at give teams, der deltager i ESA Climate Detectives-projektet, som administreres af ESA's uddannelseskontor, en platform, hvor de kan dele deres team-projekt.

IV. Berettigelse til at blive bruger af delingsplatformen

(1) Kumulative kriterier for st√łtteberettigelse. Kvalifikationskriterierne i denne artikel IV er kumulative.

(2) Generelle betingelser for berettigelse. For at være berettiget til at registrere sig som bruger af Delingsplatformen (som

Er en obligatorisk betingelse for at dele resultaterne af Team-projektet), skal brugeren:

  1. være registreret som et team i Climate Detectives-projektet[1];
  2. være den voksne lærer eller mentor, der vejleder et team;
  3. udfylde den registreringsformular, der findes p√• Delingsplatformen, med alle de n√łdvendige oplysninger, herunder en verificerbar e-mailadresse.

 (3) Erklæring om berettigelse. Ved at registrere sig som brugere på Delingsplatformen anses brugerne for at have accepteret:

a. at overholde disse betingelser;

b. at være underlagt ESA's ramme for beskyttelse af personoplysninger.

(4) Udelukkelse af brugere. Uanset ESA's mulighed for at n√¶gte registrering af en bruger uanset √•rsag, vil en bruger blive udelukket fra at bruge Delingsprojektet til at udgive t, hvis en af f√łlgende begivenheder indtr√¶ffer:

a. Brugeren undlader at opfylde nogen af disse betingelser eller nogen vilkår og betingelser

der henvises til heri,

b. Brugeren handler p√• en m√•de, der er uforenelig med ESA's omd√łmme og status;

c. Brugeren falder ind under en af f√łlgende situationer:

(i) Brugeren har været genstand for en dom, der har retskraft

retskraft for bedrageri, korruption, deltagelse i en kriminel organisation,

hvidvaskning af penge eller andre ulovlige aktiviteter;

(ii) brugeren har krænket eller er mistænkt for at krænke intellektuel ejendomsret

Tredjeparts rettigheder.

V. Sådan bruger du delingsplatformen

(1) Registreringsprocedure. Registrering på delingsplatformen er gratis. Brugerne skal sikre, at de kontaktoplysninger og andre oplysninger, som ESA anmoder om under registreringsproceduren, er korrekte og fuldstændige. Brugere skal bekræfte, at de har accepteret disse betingelser for delingsplatformen og ESA's ramme for beskyttelse af personoplysninger for at kunne registrere sig på delingsplatformen.

(2) Brug af Delingsplatformen efter registrering. Efter modtagelse af e-mailen med bekræftelse af registrering på Delingsplatformen skal Brugerne aktivere deres konto ved at klikke på linket i e-mailen. Efter aktivering får Brugerne adgang til Delingsplatformen og må kun bruge den som godkendt heri. Brugeren er ansvarlig for at holde adgangsoplysningerne hemmelige. Brugeren er også ansvarlig for al brug af kontoen på delingsplatformen efter registrering og kan holdes ansvarlig for enhver brug, der er i strid med disse betingelser eller til skade for ESA eller tredjeparter. Brugeren skal underrette ESA i tilfælde af mistanke om eller reel uautoriseret brug af eller adgang til brugerens konto på delingsplatformen.

(3) Opdatering af oplysninger. Alle oplysninger, som ESA anmoder om under registreringsproceduren, og som brugeren indsender via delingsplatformen, skal holdes opdateret af brugeren.

 (4) Ændring, suspension eller afbrydelse af brugen af delingsplatformen. ESA kan ændre, suspendere eller afbryde brugen af delingsplatformen, af brugerens konto eller af enhver funktion heraf til enhver tid uden forudgående varsel og har intet ansvar over for brugeren/brugerne for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse.

VI. Brugerindhold

(1) Brugere kan indsende ethvert resultat relateret til Team-projektet p√• Delingsplatformen i det omfang, det er tilladt af Delingsplatformens funktionaliteter (herefter "Brugerindhold"), og derved g√łre det tilg√¶ngeligt for tredjeparter.

(2) Ved at indsende brugerindhold giver brugerne uigenkaldeligt ESA - uden at der kr√¶ves en formel erkl√¶ring i denne henseende - en gratis, evig, verdensomsp√¶ndende og overf√łrbar ret til at bruge det relevante indhold til ethvert form√•l, der er relateret til driften af delingsplatformen og Climate Detectives-projektet, herunder rettighederne til:

a) redigere, reproducere, gemme brugerindholdet p√• deres servere samt vise, dele, g√łre det offentligt tilg√¶ngeligt (f.eks. ved at vise indholdet p√• delingsplatformen).

(3) ESA forbeholder sig ret til, men fral√¶gger sig enhver forpligtelse eller ansvar for, at redigere, fjerne, n√¶gte at offentligg√łre brugerindhold eller foretage en unders√łgelse af indholdet, herunder for at kontrollere dets fuldst√¶ndighed, n√łjagtighed, kvalitet eller egnethed til form√•let med Climate Detectives-projektet. Brugeren forbliver ansvarlig for sit brugerindhold, uanset hvilken unders√łgelse eller vurdering ESA foretager. I s√¶rdeleshed m√• alt brugerindhold, der indsendes af brugerne p√• delingsplatformen, ikke:

a. indeholde varemærker, logoer eller handelsnavne, der ejes af andre, eller reklamere for eller promovere noget mærke eller produkt af nogen art uden tilladelse, eller indeholde nogen form for personlig identifikation, såsom nummerplader, personnavne, e-mailadresser eller gadeadresser;

b. indeholde ophavsretligt beskyttet materiale ejet af andre (herunder fotografier, skulpturer, malerier og andre kunstværker eller billeder offentliggjort på eller i hjemmesider, tv, film eller andre medier) uden tilladelse;

c. indeholde materialer, der indeholder navne, billeder, fotografier eller andre kendetegn, der identificerer en person, levende eller d√łd, uden tilladelse; kommunikere budskaber eller billeder, der er uforenelige med de positive billeder og/eller den goodwill, som ESA √łnsker at associere til;

d. v√¶re voldelig eller neds√¶ttende over for nogen etnisk, racem√¶ssig, k√łnsm√¶ssig, religi√łs, professionel eller aldersgruppe, blasfemisk eller pornografisk; v√¶re uanst√¶ndig eller st√łdende, st√łtte nogen form for had eller hadgruppe; √¶rekr√¶nke, give en forkert fremstilling af eller indeholde neds√¶ttende bem√¶rkninger om ESA, eller dets aktiviteter eller team, eller andre personer, produkter eller virksomheder;

e. indeholde nogen v√¶sentlig farlig aktivitet; promovere alkohol, ulovlige stoffer, tobak, skydev√•ben/v√•ben (eller brugen af nogen af de f√łrn√¶vnte), nogen aktiviteter, der kan virke usikre eller farlige, eller nogen bestemt politisk dagsorden eller budskab; og

f. afbilder, og kan ikke i sig selv være i strid med nogen lov.

(4) Ved at registrere sig p√• delingsplatformen og indsende resultaterne af teamprojektet erkl√¶rer og garanterer brugeren over for ESA, uden at det er n√łdvendigt med en formel erkl√¶ring i denne henseende, at:

a. det ikke kr√¶nker nogen intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilh√łrende nogen person eller enhed;

b. brugeren er indehaver af de intellektuelle ejendomsrettigheder til brugerindholdet eller, som minimum, at den deltagende bruger har opn√•et alle n√łdvendige rettigheder, licenser, godkendelser, tilladelser og frigivelser til at indsende s√•dant brugerindhold i henhold til disse betingelser for delingsplatformen og til at give rettighederne til brug og udnyttelse i henhold til disse betingelser, i s√¶rdeleshed denne artikel VI.

Ovennævnte rettigheder, licenser, godkendelser, tilladelser og frigivelser skal være opnået af brugerne inden indsendelse af brugerindholdet fra enhver rettighedshaver, især fra:

(i) enhver person, hvis navn, billede eller stemme bruges i et sådant brugerindhold;

(ii) enhver fysisk eller juridisk person, der på nogen måde har bidraget til eller deltaget i skabelsen af det indsendte brugerindhold; og/eller

(iii) enhver fysisk eller juridisk person, der måtte eje eller kontrollere elementer, der anvendes i brugerindholdet, og som ikke ejes eller kontrolleres af brugeren.

Ovennævnte rettigheder, licenser, godkendelser, tilladelser og frigivelser skal være opnået af brugerne uden at pålægge dem nogen forpligtelse.

(5) Brugeren skal forsvare, skadesl√łsholde og holde ESA skadesl√łs fra ethvert krav om det modsatte. Disse forpligtelser og garantier vil overleve opsigelsen af brugerens adgang til og brug af delingsplatformen i varigheden af de rettigheder, der er givet til ESA.

VII. Udgivelser

(1) ESA har ingen forpligtelse, ansvar eller erstatningsansvar over for brugere (herunder deres teammedlemmer) for:

a. alle omkostninger, rejser og andre udgifter, som brugeren pådrager sig i forbindelse med registreringen på delingsplatformen; de er brugerens ansvar og vil under ingen omstændigheder blive refunderet af ESA;

b. ethvert krav i forbindelse med de aktiviteter, der udf√łres ved hj√¶lp af delingsplatformen;

c. enhver skade for√•rsaget eller p√•f√łrt af nogen af brugerne, herunder enhver skade for√•rsaget p√• tredjeparter som f√łlge af eller under registreringen p√• delingsplatformen og/eller brugen af delingsplatformen;

                d. enhver force majeure-begivenhed;

e. ethvert brugerindhold, som er ufuldstændigt, ulæseligt, bortkommet eller på anden måde ikke modtaget;

f. brug af delingsplatformen i strid med disse generelle betingelser.

(2) ESA giver ingen garantier i forbindelse med Delingsplatformen, herunder i forhold til dens potentielle funktionsfejl, inoperabilitet, vedligeholdelsesprocedurer eller korrigerende handlinger, som ESA måtte foretage fra tid til anden, eller for årsager, der ligger uden for ESA's rimelige kontrol.

(3) Brugere accepterer ikke at indlede, st√łtte, opretholde eller godkende nogen handling eller retssag mod ESA med den begrundelse, at enhver brug af brugerindhold indsendt i henhold til deres registrering p√• delingsplatformen kr√¶nker nogen af brugerens rettigheder eller rettighederne for brugerens licensgivere.

VIII. Personlige oplysninger

(1) Ved at registrere sig p√• delingsplatformen accepterer brugerne uigenkaldeligt (og indhenter accept fra alle ber√łrte personer, herunder teammedlemmer) behandlingen af deres personoplysninger til de form√•l, der er defineret i og som pr√¶senteret i fortrolighedserkl√¶ringen og samtykkeerkl√¶ringen, der er tilg√¶ngelig p√• delingsplatformen.

(2) Personoplysninger behandles i overensstemmelse med ESA's ramme for beskyttelse af personoplysninger, der er tilgængelig på: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations

Behandlingen er anmeldt i henhold til DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Overholdelse af love og bestemmelser

(1) Alle brugere skal overholde alle lokale, regionale, nationale og internationale love, bekendtg√łrelser, direktiver, forordninger, traktater, regler og bestemmelser, der m√•tte g√¶lde for brugere i forbindelse med alle aspekter af registreringen til og brugen af delingsplatformen. Brugere er eneansvarlige for at erhverve de relevante licenser, fritagelser eller tilladelser fra de relevante regulerende organer eller andre relevante tredjeparter. ESA er p√• ingen m√•de ansvarlig for at give brugerne r√•d eller vejledning, juridisk eller p√• anden m√•de, med hensyn til dette.

X. Gældende lov og bilæggelse af tvister

(1) Bortset fra sp√łrgsm√•l eller h√¶ndelser vedr√łrende personoplysninger, for hvilke ESA's ramme for beskyttelse af personoplysninger finder anvendelse, og for hvilke ESA's tilsynsmyndighed har enekompetence:

a. Uden at det ber√łrer anvendelsen af ESA-konventionen om ESA's privilegier, er denne aftale underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med fransk lovgivning.

b. Alle tvister mellem parterne i forbindelse med eller som f√łlge af eksistensen, gyldigheden, opbygningen, udf√łrelsen og opsigelsen af denne aftale (eller vilk√•r heri), som parterne ikke kan l√łse inden for 30 dage fra datoen for en skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part om at underrette om den eksisterende tvist, skal afg√łres endeligt i henhold til Det Internationale Handelskammers voldgiftsregler af 3 voldgiftsm√¶nd, der er udpeget i overensstemmelse med de n√¶vnte regler. Omkostningerne ved voldgift, herunder voldgiftsm√¶ndenes honorarer og udgifter, deles ligeligt mellem parterne, medmindre andet er fastsat i kendelsen. Hver part skal b√¶re sine egne repr√¶sentationsgebyrer og omkostninger i forbindelse med voldgiften. Voldgiftssagen skal f√łres p√• engelsk i Paris (Frankrig), og voldgiftskendelsen skal v√¶re endelig og bindende for parterne, deres efterf√łlgere og befuldm√¶gtigede, som i god tro skal overholde en s√•dan afg√łrelse.

XI. Begrænsning af ESA's ansvar

¬†(1) Hvis brugeren lider et tab som f√łlge af brugen af delingsplatformen og de gratis tjenester, der leveres p√• delingsplatformen (herunder adgang til gratis brugerindhold og muligheden for at indsende brugerens eget indhold), er ESA kun ansvarlig i tilf√¶lde af fors√¶t (herunder svigagtigt fors√¶t) og grov uagtsomhed fra ESA's side, forudsat at kravet formuleres af brugeren inden for en (1) m√•ned fra den dato, hvor det f√łrste tab opstod. Ethvert krav ud over ovenst√•ende er udelukket.


[1] Hold kan tilmelde sig Climate Detectives-projektet i begyndelsen af hvert skoleår på: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives