Climate Detectives-hankkeen jakamisalustan yleiset käyttöehdot

Lue huolellisesti seuraavat ehdot ennen rekisteröitymistä Climate Detectives-hankkeen jakamisalustalle.

Niitä julkaisee Euroopan avaruusjärjestö (ESA), joka on kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö, jota hallinnoi yleissopimus ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Ranska (jäljempänä 'ESA' tai 'järjestö').

Rekisteröitymällä jakamisalustan käyttäjäksi ja lähettämällä projektin jakamisalustan kautta käyttäjä hyväksyy (tällainen hyväksyntä on pakollinen edellytys jakamisalustan käyttöoikeudelle ja käytölle):

a. näitä yleisiä sopimusehtoja, mukaan lukien kaikki tulevat muutokset;

b. ESA:n henkilötietojen suojakehys sekä jakamisalustalla saatavilla oleva tietosuojailmoitus ja suostumuslomake.

Kun käyttäjä on näin hyväksynyt, edellä mainitut jakamisalustan yleiset ehdot ja ESA:n henkilötietojen suojaa koskevat puitteet sitovat häntä oikeudellisesti jakamisalustan käytön yhteydessä.

I. Määritelmät

Näissä jakamisalustan ehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmaisuilla on seuraava merkitys:

"Ryhmällä" tarkoitetaan vähintään kuuden oppilaan tai jopa kokonaisen luokan oppilaita, jotka osallistuvat Climate Detectives-hankkeeseen, sekä yhtä tai kahta opettajaa tai ohjaajaa, jotka ohjaavat oppilaita osallistumaan ESA:n Climate Detectives-kouluhankkeeseen.

"Käyttäjällä" tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröitynyt käyttäjäksi jakamisalustalle.  

"Jakamisalusta" tai "verkkosivusto" tarkoittaa ESAn ylläpitämää Climate Detectives-kouluhankkeen jakamisalustaa. Se tarjoaa Climate Detectives-hankkeen tiimeille tehokkaan ja virtaviivaistetun pääsyn tiimihankkeensa tulosten jakamiseen, ja se on saatavilla osoitteessa osoitteessa https://climatedetectives.esa.int

'Tiimihankkeella' tarkoitetaan jakamisalustan yhteydessä tiimin Climate Detectives-hanketta varten kehittämän kouluhankkeen kuvausta, joka sisältää tyypillisesti ja vähintään otsikon, aiheen, tiivistelmän, tärkeimmät tulokset ja ehdotetut toimet.

II. Näiden jakamisalustan yleisten ehtojen soveltamisala

(1) Tässä asiakirjassa määritellään jakamisalustalle rekisteröitymisen ja sen käytön ehdot.

III. Jakamisfoorumin tarkoitus

(1) Tämän verkkosivuston tarkoituksena on tarjota ESA:n koulutustoimiston hallinnoimaan ESA:n Climate Detectives-hankkeeseen osallistuville tiimeille foorumi, jossa ne voivat jakaa tiimihankkeitaan.

IV. Kelpoisuus tulla jakamisalustan käyttäjäksi

(1) Kumulatiiviset kelpoisuusperusteet. Tässä IV artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot ovat kumulatiivisia.

(2) Yleiset tukikelpoisuusehdot. Rekisteröityminen jakamisalustan käyttäjäksi (joka on

on pakollinen edellytys tiimiprojektin tulosten jakamiselle), käyttäjän on:

  1. rekisteröityä Climate Detectives-hankkeen tiimiksi.[1];
  2. olla tiimiä ohjaava aikuinen opettaja tai mentori;
  3. täytä jakamisalustalla oleva rekisteröintilomake, jossa on kaikki vaaditut tiedot, mukaan lukien todennettavissa oleva sähköpostiosoite.

 (3) Selvitys tukikelpoisuudesta. Rekisteröitymällä käyttäjäksi jakamisalustalle käyttäjien katsotaan hyväksyneen:

a. noudattaa näitä ehtoja;

b. joihin sovelletaan Euroopan valvontaviranomaisen henkilötietojen suojaa koskevaa kehystä.

(4) Käyttäjien poissulkeminen. Sen estämättä, että ESA:lla on mahdollisuus evätä minkä tahansa käyttäjän rekisteröinti mistä tahansa syystä, käyttäjä suljetaan pois Jakamishankkeen käytöstä t:n julkaisemiseen, jos jokin seuraavista tapahtumista tapahtuu:

a. Käyttäjä laiminlyö näiden ehtojen tai muiden ehtojen noudattamisen.

joihin tässä viitataan,

b. Käyttäjä toimii ESA:n maineen ja aseman vastaisesti;

c. Käyttäjä kuuluu johonkin seuraavista tilanteista:

(i) Käyttäjä on saanut lainvoimaisen tuomion.

oikeusvoima petoksen, lahjonnan ja rikollisjärjestöön osallistumisen osalta,

rahanpesu tai muu laiton toiminta;

(ii) Käyttäjä on rikkonut tai hänen epäillään rikkoneen immateriaalioikeuksia.

Kolmannen osapuolen oikeudet.

V. Jakamisalustan käyttö

(1) Rekisteröintimenettely. Rekisteröityminen jakamisalustalle on maksutonta. Käyttäjien on varmistettava, että ESA:n rekisteröintimenettelyn aikana pyytämät yhteystiedot ja muut tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. Käyttäjien on vahvistettava, että he ovat hyväksyneet nämä jakamisalustan ehdot ja ESAn henkilötietojen suojaa koskevat puitteet rekisteröityäkseen jakamisalustalle.

(2) Jakamisalustan käyttö rekisteröitymisen jälkeen. Saatuaan sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan rekisteröityminen jakamisalustalle, käyttäjien on aktivoitava tilinsä klikkaamalla sähköpostiviestissä olevaa linkkiä. Aktivoinnin jälkeen käyttäjille myönnetään pääsy jakamisalustalle, jota he voivat käyttää ainoastaan tässä luvassa tarkoitetulla tavalla. Käyttäjä on vastuussa käyttöoikeustietojen salassapidosta. Käyttäjä on myös vastuussa kaikesta jakamisalustatilin käytöstä rekisteröinnin jälkeen, ja hänet voidaan saattaa vastuuseen näiden ehtojen vastaisesta tai ESA:lle tai kolmansille osapuolille haitallisesta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava ESA:lle, jos käyttäjän jakamisalustan tiliä epäillään käytettävän luvattomasti tai siihen on tosiasiallisesti päästy luvattomasti.

(3) Tietojen päivittäminen. Käyttäjän on pidettävä ajan tasalla kaikki ESA:n rekisteröintimenettelyn aikana pyytämät tiedot, jotka käyttäjä toimittaa jakamisalustan kautta.

 (4) Jakamisalustan käytön muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen. ESA voi muuttaa, keskeyttää tai lopettaa jakamisalustan, käyttäjän tilin tai minkä tahansa sen ominaisuuden käytön milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä se ole vastuussa käyttäjälle tai käyttäjille tällaisesta muutoksesta, keskeytyksestä tai lopettamisesta.

VI. Käyttäjän sisältö

(1) Käyttäjät voivat lähettää jakamisalustalle mitä tahansa tiimiprojektiin liittyviä tuloksia jakamisalustan toiminnallisuuksien sallimissa rajoissa (jäljempänä "käyttäjäsisältö") ja saattaa ne siten kolmansien osapuolten saataville.

(2) Lähettämällä Käyttäjäsisältöä Käyttäjät myöntävät peruuttamattomasti ESA:lle - ilman muodollista ilmoitusta - maksuttoman, jatkuvan, maailmanlaajuisen ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää kyseistä Sisältöä mihin tahansa jakamisalustan ja Climate Detectives-hankkeen toimintaan liittyviin tarkoituksiin, mukaan lukien oikeudet:

a) muokata, jäljentää ja tallentaa Käyttäjäsisältöä palvelimillaan sekä näyttää, jakaa ja asettaa se julkisesti saataville (esim. näyttämällä Sisältöä jakamisalustalla).

(3) ESA pidättää itsellään oikeuden, mutta ei ota mitään velvollisuutta tai vastuuta, muokata, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta käyttäjän sisältöä tai tutkia sisältöä, mukaan lukien sen täydellisyyden, tarkkuuden, laadun tai soveltuvuuden tarkistaminen Climate Detectives-hankkeen tarkoituksiin. Käyttäjä on edelleen vastuussa Käyttäjäsisällöstään riippumatta ESAn tekemästä tutkimuksesta tai arvioinnista. Käyttäjien jakamisalustalle toimittama käyttäjäsisältö ei saa erityisesti:

a. sisältää muiden omistamia tavaramerkkejä, logoja tai kauppanimiä tai mainostaa tai mainostaa mitä tahansa tuotemerkkiä tai tuotetta ilman lupaa tai sisältää henkilöllisyystunnisteita, kuten rekisterikilpien numeroita, henkilönnimiä, sähköpostiosoitteita tai katuosoitteita;

b. sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, joka on muiden omistuksessa (mukaan lukien valokuvat, veistokset, maalaukset ja muut taideteokset tai kuvat, jotka on julkaistu verkkosivustoilla, televisiossa, elokuvissa tai muussa mediassa) ilman lupaa;

c. sisältää materiaalia, jossa on elävien tai kuolleiden henkilöiden nimiä, kuvia, valokuvia tai muita tunnistetietoja ilman lupaa; välittää viestejä tai mielikuvia, jotka eivät ole sopusoinnussa niiden myönteisten mielikuvien ja/tai hyvän maineen kanssa, joihin ESA haluaa liittyä;

d. olla väkivaltaisia tai etnistä, rodullista, sukupuoleen tai uskontoon perustuvaa, ammatillista tai ikäryhmää halventavia, rienaavia tai pornografisia; olla säädyttömiä tai loukkaavia, tukea kaikenlaista vihaa tai viharyhmää; mustamaalata, vääristellä tai sisältää halventavia huomautuksia ESA:sta, sen toiminnasta tai tiimistä tai muista henkilöistä, tuotteista tai yrityksistä;

e. sisältää olennaisesti vaarallista toimintaa, edistää alkoholia, laittomia huumeita, tupakkaa, ampuma-aseita/aseita (tai niiden käyttöä), toimintaa, joka voi vaikuttaa vaaralliselta tai vaaralliselta, tai tiettyä poliittista agendaa tai viestiä; ja

f. kuvata, eikä se voi itsessään rikkoa mitään lakia.

(4) Rekisteröitymällä jakamisalustalle ja toimittamalla tiimiprojektin tulokset käyttäjä vakuuttaa ESA:lle ilman, että tähän tarvitaan virallista ilmoitusta, että:

a. se ei loukkaa minkään henkilön tai yhteisön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia;

b. Käyttäjä on Käyttäjäsisällön immateriaalioikeuksien omistaja tai että osallistuva käyttäjä on ainakin saanut kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit, hyväksynnät, luvat ja vapautukset tällaisen Käyttäjäsisällön lähettämiseen näiden jakamisalustan ehtojen mukaisesti ja näiden ehtojen ja erityisesti tämän VI artiklan mukaisten käyttö- ja hyödyntämisoikeuksien myöntämiseen.

Käyttäjien on ennen Käyttäjäsisällön lähettämistä hankittava edellä mainitut oikeudet, lisenssit, hyväksynnät, luvat ja vapautukset oikeudenhaltijoilta, erityisesti seuraavilta:

(i) kuka tahansa henkilö, jonka nimeä, kuvaa tai ääntä käytetään tällaisessa Käyttäjäsisällössä;

(ii) kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat osallistuneet toimitetun Käyttäjäsisällön luomiseen tai osallistuneet siihen jollakin tavalla; ja/tai

(iii) kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka saattavat omistaa tai hallita Käyttäjän sisällössä käytettyjä elementtejä, jotka eivät ole Käyttäjän omistuksessa tai hallinnassa.

Käyttäjien on täytynyt hankkia edellä mainitut oikeudet, lisenssit, hyväksynnät, luvat ja vapautukset ilman minkäänlaisia velvoitteita.

(5) Käyttäjä puolustaa, vapauttaa ja pitää ESA:n vahingoittumattomana kaikista päinvastaisista väitteistä. Nämä velvoitteet ja takuut säilyvät ESA:lle myönnettyjen oikeuksien voimassaoloaikana, kun Käyttäjän pääsy jakamisalustalle ja sen käyttö lopetetaan.

VII. Tiedotteet

(1) ESA:lla ei ole mitään velvollisuutta, vastuuta tai vastuuta Käyttäjiä (mukaan lukien heidän tiiminsä jäsenet) kohtaan seuraavista syistä:

a. kaikki kulut, matkakulut ja muut kulut, joita Käyttäjälle aiheutuu Jakamisalustalle rekisteröitymisestä; ne ovat Käyttäjän vastuulla, eikä ESA missään tapauksessa hyvitä niitä;

b. kaikki vaateet, jotka liittyvät jakamisalustan avulla toteutettuihin toimiin;

c. Käyttäjien aiheuttamat tai kärsimät vahingot, mukaan lukien kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat jakamisalustalle rekisteröitymisestä ja/tai jakamisalustan käytöstä tai sen aikana;

                d. ylivoimainen este;

e. puutteellinen, lukukelvoton, kadonnut tai muuten vastaanottamatta jäänyt Käyttäjäsisältö;

f. jakamisalustan käyttö näiden yleisten ehtojen vastaisesti.

(2) ESA ei anna mitään takuita jakamisalustaan liittyen, mukaan lukien sen mahdolliset toimintahäiriöt, toimimattomuus, huoltomenettelyt tai korjaavat toimet, joihin ESA voi ajoittain ryhtyä, tai syyt, jotka eivät ole ESAn kohtuullisessa määrin hallittavissa.

(3) Käyttäjät sitoutuvat olemaan käynnistämättä, tukematta, ylläpitämättä tai valtuuttamatta mitään ESA:ta vastaan nostettua kannetta tai oikeudenkäyntiä sillä perusteella, että heidän jakamisalustalle rekisteröitymisen perusteella toimitetun Käyttäjäsisällön käyttö loukkaa Käyttäjän tai Käyttäjän lisenssinantajien oikeuksia.

VIII. Henkilötiedot

(1) Rekisteröitymällä jakamisalustalle käyttäjät peruuttamattomasti hyväksyvät (ja hankkivat hyväksynnän kaikilta asianomaisilta henkilöiltä, myös tiimin jäseniltä) henkilötietojensa käsittelyn jakamisalustalla saatavilla olevassa tietosuojailmoituksessa ja suostumuslomakkeessa määriteltyihin ja esiteltyihin tarkoituksiin.

(2) Henkilötietoja käsitellään ESA:n henkilötietojen suojaa koskevan kehyksen mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

Käsittelystä ilmoitetaan DPNR:n mukaisesti: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79.

IX. Lakien ja asetusten noudattaminen

(1) Kaikkien Käyttäjien on noudatettava kaikkia paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä, direktiivejä, asetuksia, sopimuksia, sääntöjä ja määräyksiä, joita voidaan soveltaa Käyttäjiin Jakamisalustalle rekisteröitymisen ja sen käytön yhteydessä. Käyttäjät ovat yksin vastuussa asianmukaisten lisenssien, poikkeuslupien tai lupien hankkimisesta soveltuvilta sääntelyelimiltä tai muilta soveltuvilta kolmansilta osapuolilta. ESA ei ole millään tavoin vastuussa siitä, että se antaa Käyttäjille tähän liittyviä oikeudellisia tai muita neuvoja tai neuvoja.

X. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

(1) Lukuun ottamatta henkilötietoasioita tai -tapahtumia, joihin sovelletaan Euroopan valvontaviranomaisen henkilötietojen suojaa koskevia puitteita ja joihin Euroopan valvontaviranomaisella on yksinomainen toimivalta:

a. Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Ranskan lakia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ESA:n etuoikeuksia koskevan ESA:n yleissopimuksen soveltamista.

b. Kaikki osapuolten väliset riidat, jotka liittyvät tämän sopimuksen (tai sen ehtojen) olemassaoloon, voimassaoloon, rakenteeseen, täyttämiseen ja irtisanomiseen tai johtuvat niistä ja joita osapuolet eivät pysty ratkaisemaan 30 päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle kirjallisesti olemassa olevasta riidasta, ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti kolmen välimiehen toimesta, jotka on nimetty mainittujen sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn kustannukset, mukaan lukien välimiesten palkkiot ja kulut, jaetaan tasan osapuolten kesken, jollei ratkaisussa toisin määrätä. Kumpikin osapuoli vastaa omista välimiesmenettelyyn liittyvistä edustuspalkkioistaan ja kuluistaan. Välimiesmenettely käydään englannin kielellä Pariisissa (Ranskassa), ja välitystuomio on lopullinen ja sitoo osapuolia, niiden seuraajia ja oikeudenomistajia, joiden on vilpittömässä mielessä noudatettava kyseistä päätöstä.

XI. ESA:n vastuun rajoittaminen

 (1) Jos Käyttäjä kärsii vahinkoa Jakamisalustan ja Jakamisalustalla tarjottujen ilmaisten palveluiden käytön seurauksena (mukaan lukien ilmaisen Käyttäjäsisällön käyttäminen ja mahdollisuus lähettää Käyttäjän omaa Sisältöä), ESA on vastuussa vain siinä tapauksessa, että ESA:n tahallisuus (mukaan lukien vilpillinen tahallisuus) ja törkeä huolimattomuus ovat kyseessä, edellyttäen, että Käyttäjä esittää vaatimuksen yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen vahinko tapahtui. Kaikki edellä mainittua suuremmat vaatimukset suljetaan pois.


[1] Joukkueet voivat ilmoittautua Climate Detectives-hankkeeseen kunkin lukuvuoden alussa osoitteessa: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives.