Fase 2 - Het klimaatprobleem onderzoekenā€‹

In deze fase onderzoeken de leerlingen het klimaatprobleem dat ze in Fase 1 hebben geĆÆdentificeerd. Daartoe zullen de leerlingen verzamelen geschikte gegevens, compileren deze gegevens, analyseren hun bevindingen en conclusies trekken.

Tijdens fase 2 organiseert de ESA of, indien van toepassing, de Nationaal Coƶrdinator online evenementen waar teams "Vraag het een wetenschapper" en ontvang achtergrondinformatie en tips.

De stappen in fase 2:

Gegevens verzamelen

Fase 2 is het moment om te beginnen met het verzamelen van gegevens om de onderzoeksvraag te beantwoorden die in fase 1 werd vastgesteld. Het is belangrijk dat alle verzamelde gegevens worden vastgelegd en daartoe kunnen de leerlingen een logboek of registratiebladen hebben waarin relevante informatie wordt opgeschreven.

De aardobservatiegegevens die leerlingen voor het Climate Detectives-project gebruiken, kunnen metingen op de grond OF satellietgegevens zijn. Leerlingen mogen ook beide soorten gegevens gebruiken in hun onderzoek.

Grondgegevens

Dit zijn de gegevens die de leerlingen ter plekke hebben verzameld. Belangrijke informatie die in een logboek, registratieblad of spreadsheet moet worden opgenomen, kan zijn.

Datum
Tijd van de dag
Locatie (kaart & GPS)
Klimaatvariabele (temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, neerslag, bewolking)
Observatieverslagen
Metingen/tellingen
Antwoorden op de enquĆŖte
Gegevens van veldexperimenten
Gegevens laboratoriumexperimenten

Bewijs van leerlingen aan het werk kan ook worden gedocumenteerd door middel van:

Foto's van de locatie waar gegevens worden verzameld
Video's
Foto's van teamleden aan het werk (zorg ervoor dat u de GDPR-regels voor uw school volgt)
Schermafbeeldingen van de verzamelde gegevens
Gelabelde schetsen van experimenten in het veld of in het laboratorium

Dit kan nuttig zijn om het werk van de leerlingen tijdens Fase 3 van het project te communiceren.

Toegang tot en gebruik van satellietgegevens
Er draait een vloot satellieten rond de aarde die gegevens verzamelen en het klimaat vanuit de ruimte (op afstand) bewaken. Deze satellieten gebruiken een grote verscheidenheid aan sensoren om een reeks actuele en historische gegevens over een groot aantal klimaatvariabelen te verzamelen.
Leerlingen hebben toegang tot gegevens over landtemperatuur, luchtkwaliteit, vegetatiepatronen, ijsbedekking, oceanen en nog veel meer. Gegevens en satellietbeelden kunnen worden opgevraagd en de opgehaalde gegevens kunnen worden gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden die in Fase 1 van het Climate Detectives-project is vastgesteld.

Als leerlingen satellietgegevens en -beelden gebruiken om hun klimaatprobleem te onderzoeken, moeten ze gedetailleerde aantekeningen maken, waaronder:
Vermeld de link naar de toepassingen die worden gebruikt
Datum waarop ze naar de gegevens zochten
Gezocht gebied
Leg vast of het actuele gegevens of historische gegevens zijn
De gegevens ophalen en opslaan
Satellietbeelden downloaden en opslaan die ze willen gebruiken

Gegevens organiseren en beheren


De eerste stap om de gegevens te organiseren is om ze samen te stellen in een vorm die gemakkelijk te interpreteren is en waarin relaties tussen variabelen gemakkelijk kunnen worden waargenomen.

Leerlingen kunnen duidelijk gelabelde gegevenstabellen maken. Deze kunnen dan gebruikt worden om verschillende soorten grafieken te maken om hun gegevens te laten zien, zodat bijvoorbeeld patronen, trends en overeenkomsten/verschillen duidelijker te zien zijn.

Lijngrafieken
spreidingsdiagrammen
trendgrafieken
staafdiagrammen
taartdiagrammen

Bij het construeren van grafieken moeten de leerlingen het volgende doen:
titel van grafiek
duidelijk gelabelde assen
meeteenheden
passende schaalverdeling

Leerlingen kunnen eenvoudige statistische/wiskundige berekeningen uitvoeren, zoals steekproefgrootte, gemiddelde, mediaan en spreiding.

Deze tabellen en grafieken zullen van pas komen in fase 3 van het project, wanneer leerlingen hun resultaten delen en hun bevindingen communiceren.

Gegevens analyseren en conclusies trekken


De verzamelde en samengevoegde gegevens zullen de basis vormen voor discussie, redenering en reflectie over het teamproject. Leerlingen kunnen de volgende vragen gebruiken om te evalueren of hun bevindingen hun onderzoeksvraag beantwoorden:
Zijn er duidelijke trends/patronen?
Wat kunnen de trends/patronen betekenen?
Zijn er verschillen of lijkt er iets niet te kloppen? Kunnen deze worden verklaard?
Kunnen er conclusies worden getrokken uit de bevindingen?
Zijn er beperkingen aan de conclusies?
Wordt de onderzoeksvraag voldoende beantwoord?
Is verder onderzoek nodig?

De conclusie is een moeilijk onderdeel van het onderzoeksproces en het onderscheid tussen resultaten en conclusies is niet altijd duidelijk. De conclusie moet de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden en de resultaten kunnen, indien van toepassing, worden weergegeven in een grafiek, tabel of taartdiagram, zoals te zien is in het gedeelte hiervoor.

U kunt meer informatie vinden over fase 2 en de verschillende stappen in de docentenhandleiding