16159968998_066ce7ba99_o
Overzicht Klimaatdetectives

Over Klimaatdetectives

Klimaatdetectives is een schoolproject voor leerlingen tussen 8 en 15 jaar dat wordt uitgevoerd door het Europees Ruimteagentschap (ESA) in samenwerking met de nationale ESERO's (European Space Education Resource Offices) in heel Europa. Vanaf 2022-2023 staat Climate Detectives ook open voor scholieren tot 19 jaar.

In dit project omarmen leerlingen de rol van Klimaatdetectives terwijl ze leren over het milieu op aarde. Daartoe zullen ze een lokaal klimaatprobleem identificeren (Fase 1), onderzoeken het met behulp van echte satellietbeelden of hun eigen metingen op de grond (Fase 2), en tot slot acties voorstellen om het probleem te helpen verminderen of controleren. Aan het einde zullen de leerlingen hun resultaten delen met de ESA Climate Detectives gemeenschap op het projectplatform (Fase 3). Op deze manier kan iedereen van hun werk leren en kunnen leerlingen ook het probleem dat ze onderzocht hebben onder de aandacht brengen.

Waarom deelnemen?Ā ā€‹

Door deel te nemen aan het Climate Detectives-project zullen leerlingen het klimaat op aarde begrijpen als een complex en veranderlijk systeem en leren hoe belangrijk het is om ons milieu te respecteren. Leerlingen krijgen de kans om in contact te komen met wetenschappers en klimaatexperts via georganiseerde webinars en kunnen deze mogelijkheden zelf initiƫren en organiseren met plaatselijke hogescholen, universiteiten en andere organisaties.

De projectdoelstellingen zijn:

- Het onderwijzen en leren van STEM-competenties en -vaardigheden bevorderen, met inbegrip van wetenschappelijke methodologie, gegevensverzameling, visualisatie en analyse.

- De jongere generatie bewuster maken van en beter informeren over het klimaat op aarde, zowel als wereldwijde kwestie als in lokale omgevingen, en hen voorbereiden op de klimaatuitdagingen van deze eeuw.

Tijdlijnā€‹

Het project bestaat uit drie fasen en vindt elk schooljaar plaats, van midden september tot eind mei. Teams moeten zich registreren en een onderzoeksplan indienen in fase 1 om mee te kunnen doen aan het project. Bekijk de volledige tijdlijn hier.

Inleiding tot de verschillende fasen

Fase 1 - Een klimaatprobleem identificerenā€‹

In deze fase wordt leerlingen gevraagd om identificeren een klimaatprobleem dat ze als 'Klimaatdetectives' willen onderzoeken. Leerlingen moeten het probleem definiĆ«ren op basis van vragen die voortkomen uit hun schoolstudie en uit waarnemingen in hun lokale omgeving. De leerlingen moeten hun onderzoek naar het probleem plannen, inclusief hun onderzoeksvraag en welke aardobservatiegegevens ze moeten verzamelen en welke veld-/laboratoriumstudies ze nodig hebben om de vraag te beantwoorden.Ā Planning is een belangrijke stap in elk onderzoek!

Wetenschappers op het gebied van aardobservatie en klimaat zullen dan de onderzoeksplannen bekijken en hun schriftelijke feedback geven aan alle teams die aan het project deelnemen.

De stappen in fase 1:

Identificeer de onderzoeksvraag

Een onderzoeksvraag is een van de belangrijkste onderdelen van elk onderzoek. Om een onderzoeksvraag te identificeren, kunnen leerlingen.

Bekijk eerdere inzendingen van Climate Detectives in de projectgalerij en enkele van de speciale projecten.
Onderzoek lokale media en zoek naar artikelen over lokale klimaatproblemen in uw gemeenschap.
Controleer of er rapporten zijn over recente klimaatgebeurtenissen die kunnen helpen bij het identificeren van geschikte vragen.
Neem contact op met lokale milieu-instanties om te vragen of zij zich zorgen maken over lokale klimaatproblemen zoals overstromingen, stormen of veranderingen in de biodiversiteit.
Geografische kenmerken en habitats identificeren die geschikt zijn voor onderzoek in uw omgeving, bijv. schoolterreinen, parken, bossen, rivieren, bergketens, zandstranden, enz.

Leerlingen kunnen begeleid worden bij het formuleren van een goede onderzoeksvraag aan de hand van de volgende criteria of de onderzoeksvragenplanner:

Past de vraag bij het thema klimaat?
Is de vraag gericht op Ć©Ć©n probleem of kwestie?
Is de vraag te breed of te smal?
Is de vraag duidelijk en beknopt?
Is het antwoord op de vraag te gemakkelijk beschikbaar?
Is de vraag haalbaar (denk aan tijdschema, toegang tot middelen, mogelijkheden van de student)?

U kunt de planner voor de onderzoeksvraag en meer informatie over het plannen van het onderzoek vinden op de website docentenhandleiding.

De te onderzoeken gegevens identificeren

Zodra de onderzoeksvraag is vastgesteld, moeten de teams plannen welke aardobservatiegegevens ze moeten verzamelen.

De gegevens die voor het onderzoek verzameld moeten worden, kunnen satelliet- of grondgegevens zijn die van professionele bronnen afkomstig zijn, of gegevens die verkregen zijn door metingen door leerlingen, of een combinatie van beide. Teams kunnen bijvoorbeeld weerobservaties doen en deze vergelijken met historische klimaatgegevens.

Hoe kunnen lokale grondgegevens worden verzameld?

Opmerkingen
Metingen
Tellen
EnquĆŖtes
Laboratoriumexperimenten
Praktijkexperimenten

Hoe kunnen satellietgegevens worden opgevraagd?

Met behulp van satellietgegevens kunt u veranderingen op onze planeet volgen, ontbossing in kaart brengen, de hoeveelheid ijs die van gletsjers afsmelt kwantificeren of de temperatuur van de aarde opnemen. Climate from Space en EO Browser zijn twee online tools die gemakkelijk en gratis toegang geven tot satellietgegevens van verschillende EO ESA missies. Bezoek de sectie satellietgegevens voor meer informatie over deze tools.

Het onderzoeksplan indienen

De laatste stap in fase 1 is het indienen van het onderzoeksplan. De belangrijkste vereiste informatie is

Titel project
Wat is uw onderzoeksvraag?
Beschrijf het lokale klimaatprobleem/probleem dat u wilt onderzoeken.
Wat voor aardobservatiegegevens gaat u gebruiken?
Beschrijf hoe u van plan bent het klimaatprobleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren. Beschrijf ook hoe u van plan bent de gegevens te openen/verzamelen.

Wetenschappers op het gebied van aardobservatie en klimaat zullen feedback en aanbevelingen geven over het ingediende onderzoeksplan.

U kunt meer informatie vinden over fase 1 en de verschillende stappen in de docentenhandleiding

Fase 2 - Het klimaatprobleem onderzoekenā€‹

In deze fase onderzoeken de leerlingen het klimaatprobleem dat ze in Fase 1 hebben geĆÆdentificeerd. Daartoe zullen de leerlingen verzamelen geschikte gegevens, compileren deze gegevens, analyseren hun bevindingen en conclusies trekken.

Tijdens fase 2 organiseert de ESA of, indien van toepassing, de Nationaal Coƶrdinator online evenementen waar teams "Vraag het een wetenschapper" en ontvang achtergrondinformatie en tips.

De stappen in fase 2:

Gegevens verzamelen

Fase 2 is het moment om te beginnen met het verzamelen van gegevens om de onderzoeksvraag te beantwoorden die in fase 1 is vastgesteld. De aardobservatiegegevens die de leerlingen voor het Klimaatdetectiveproject gebruiken, kunnen zijn metingen op de grond OF satellietgegevens. Leerlingen kunnen in hun onderzoek ook beide soorten gegevens gebruiken.

Het is belangrijk dat alle verzamelde gegevens worden vastgelegd en daartoe kunnen leerlingen een logboek of registratiebladen hebben waarin relevante informatie wordt opgeschreven.

Bewijs van leerlingen aan het werk kan ook worden gedocumenteerd door middel van.
Foto's van de locatie waar gegevens worden verzameld
Video's
Foto's van teamleden aan het werk (zorg ervoor dat u de GDPR-regels voor uw school volgt)
Schermafbeeldingen van de verzamelde gegevens
Gelabelde schetsen van experimenten in het veld of in het laboratorium

Dit kan nuttig zijn om het werk van de leerlingen tijdens Fase 3 van het project te communiceren.

Als leerlingen satellietgegevens en -beelden gebruiken om hun klimaatprobleem te onderzoeken, moeten ze gedetailleerde aantekeningen maken, waaronder:
Vermeld de link naar de toepassingen die worden gebruikt
Datum waarop ze naar de gegevens zochten
Gezocht gebied
Leg vast of het actuele gegevens of historische gegevens zijn
De gegevens ophalen en opslaan
Satellietbeelden downloaden en opslaan die ze willen gebruiken

Kijk voor meer informatie over de toegang tot GvO-gegevens op satellietgegevens sectie.

Gegevens organiseren en beheren


De eerste stap om de gegevens te organiseren is om ze samen te stellen in een vorm die gemakkelijk te interpreteren is en waarin relaties tussen variabelen gemakkelijk kunnen worden waargenomen.

Leerlingen kunnen duidelijk gelabelde gegevenstabellen maken. Deze kunnen dan gebruikt worden om verschillende soorten grafieken te maken om hun gegevens te laten zien, zodat bijvoorbeeld patronen, trends en overeenkomsten/verschillen duidelijker te zien zijn.

Lijngrafieken
spreidingsdiagrammen
trendgrafieken
staafdiagrammen
taartdiagrammen

Bij het construeren van grafieken moeten de leerlingen het volgende doen:
titel van grafiek
duidelijk gelabelde assen
meeteenheden
passende schaalverdeling

Leerlingen kunnen eenvoudige statistische/wiskundige berekeningen uitvoeren, zoals steekproefgrootte, gemiddelde, mediaan en spreiding.

Deze tabellen en grafieken zullen van pas komen in fase 3 van het project, wanneer leerlingen hun resultaten delen en hun bevindingen communiceren.

Gegevens analyseren en conclusies trekken


De verzamelde en samengevoegde gegevens zullen de basis vormen voor discussie, redenering en reflectie over het teamproject. Leerlingen kunnen de volgende vragen gebruiken om te evalueren of hun bevindingen hun onderzoeksvraag beantwoorden:
Zijn er duidelijke trends/patronen?
Wat kunnen de trends/patronen betekenen?
Zijn er verschillen of lijkt er iets niet te kloppen? Kunnen deze worden verklaard?
Kunnen er conclusies worden getrokken uit de bevindingen?
Zijn er beperkingen aan de conclusies?
Wordt de onderzoeksvraag voldoende beantwoord?
Is verder onderzoek nodig?

De conclusie is een moeilijk onderdeel van het onderzoeksproces en het onderscheid tussen resultaten en conclusies is niet altijd duidelijk. De conclusie moet de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden en de resultaten kunnen, indien van toepassing, worden weergegeven in een grafiek, tabel of taartdiagram, zoals te zien is in het gedeelte hiervoor.

U kunt meer informatie vinden over fase 2 en de verschillende stappen in de docentenhandleiding

Fase 3 - Resultaten delen en een verschil makenā€‹

Fase 3 is de laatste fase in het Climate Detectives-project. Het is een viering van het werk dat de leerlingen hebben verricht. Ze hebben de rol van Klimaatdetectives omarmd. Zoals alle detectivewerk hield dit in dat ze een lokaal klimaatprobleem identificeerden, het onderzochten en uiteindelijk met een mogelijke oplossing kwamen. Hun speurwerk is voltooid en ze zijn klaar om een manier voor te stellen om het probleem te controleren of te beperken. Ze zijn klaar om MAAK EEN VERSCHIL!Aan het einde van het project ontvangen alle teams die hun project delen per e-mail een certificaat van deelname.

De stappen in fase 3:

Beslis over de te nemen acties

Op basis van de resultaten en conclusies van fase 2 kunnen de teams beslissen over acties die genomen moeten worden om het door hen onderzochte klimaatprobleem aan te pakken. Ze stellen voor hoe ze, als individu en als gemeenschap, een verschil kunnen maken en verwijzen daarbij naar hun oorspronkelijke onderzoeksvraag. Acties hoeven niet beperkt te blijven tot schooltijd; leerlingen kunnen bijvoorbeeld ideeĆ«n mee naar huis nemen en hun familie erbij betrekken om ze in hun dagelijks leven in praktijk te brengen, of ze kunnen een presentatie geven of een campagne organiseren op hun school of in hun lokale gemeenschap om het bewustzijn te vergroten. Enkele acties die zijn geĆÆdentificeerd door teams die hebben deelgenomen aan eerdere edities van Klimaatdetectives zijn een app ontwikkelen om gebruikers te helpen hun koolstofvoetafdruk bij te houden en te verminderen, en het bewustzijn over de energieverbruik van het schoolgebouw of gebouw tuinen voor bestuivende insecten.

Laat het project zien

Communicatie is een waardevolle wetenschappelijke vaardigheid en fase 3 van het Climate Detectives-project biedt leerlingen de kans om deze vaardigheid te ontwikkelen. Leerlingen delen hun werk met hun school, de ESA Klimaatdetectives gemeenschap en misschien de bredere gemeenschap. Op deze manier kan iedereen van hun werk profiteren en ervan leren, terwijl de leerlingen het probleem dat ze hebben onderzocht onder de aandacht kunnen brengen!

Teams kunnen het werk dat ze hebben uitgevoerd op een aantal manieren laten zien, zodat ze hun Climate Detectives-project duidelijk en beknopt kunnen uitleggen. Leerlingen kunnen een posterpresentatie van het uitgevoerde werk, maak een diavertoningeen website om de projectbevindingen te organiseren en de projectboodschap over te brengen of een korte film van hun studie.

Het project delen

Teams kunnen hun belangrijkste resultaten en acties delen met de Climate Detectives Community. Studenten moeten een eenvoudige, gerichte samenvatting van het project schrijven die het volgende moet omvatten.

Titel project
Onderzoeksvraag
Samenvatting van het project
Belangrijkste resultaten en conclusies
Acties om een verschil te maken
Optioneel: een link naar een website/video over het project

De samenvatting moet gebaseerd zijn op aantekeningen en werkzaamheden die tijdens de gehele onderzoeksperiode zijn gemaakt. Dit omvat informatie die verzameld is tijdens de planning, gegevensverzameling en analyse.