In deze fase zullen leerlingen gegevens verzamelen, analyseren en vergelijken om conclusies te trekken over het probleem dat ze onderzoeken.