I denne fase vil eleverne indsamle, analysere og sammenligne data for at drage konklusioner om det problem, de unders√łger.