Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές θα συλλέξουν, θα αναλύσουν και θα συγκρίνουν δεδομένα για να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με το πρόβλημα που διερευνούν.