Šajā posmā skolēni apkopos, analizēs un salīdzinās datus, lai izdarītu secinājumus par pētāmo problēmu.