I den här fasen samlar eleverna in, analyserar och jämför data för att dra slutsatser om det problem de undersöker.