Šiame etape mokiniai rinks, analizuos ir lygins duomenis, kad padarytų išvadas apie tiriamą problemą.