V této fázi budou studenti shromažďovat, analyzovat a porovnávat údaje, aby mohli vyvodit závěry o zkoumaném problému.