W tej fazie uczniowie będą zbierać, analizować i porównywać dane, aby wyciągnąć wnioski na temat badanego problemu.