Meranie pulzu planéty - Vyšší sekundárny stupeň

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia, ako sa údaje zbierajú pomocou senzorov a ako dráha satelitu ovplyvňuje podrobnosti, ktoré možno získať. Textová aktivita predstavuje koncept diaľkového prieskumu Zeme a zaoberá sa tým, ako sa dajú porovnať senzory a satelity na rôznych obežných dráhach, aby sa [...]

Meranie pulzu planéty

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa rôzne druhy elektromagnetického žiarenia používajú na pozorovanie zmien našej planéty. Prvá aktivita obsahuje prehľad oblastí elektromagnetického spektra a načrtáva, ako sa používajú pri pozorovaní Zeme. V druhej aktivite sa žiaci dozvedia o falošných farbách snímok a [...]