Att ta pulsen på planeten - gymnasiet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om hur data samlas in av sensorer och hur en satellits bana påverkar den detalj som kan erhållas. En textbaserad aktivitet introducerar begreppet fjärranalys och tittar på hur sensorer och satelliter i olika banor kan matchas för att [...].

Att ta pulsen på planeten

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig hur olika typer av elektromagnetisk strålning används för att observera hur vår planet förändras. Den första aktiviteten går igenom regionerna i det elektromagnetiska spektrumet och beskriver hur de används vid observation av jorden. I den andra aktiviteten får eleverna lära sig om falska färgbilder och [...].