Infraröd webbkamerahack - Använd infrarött ljus för att observera världen på ett nytt sätt

Kort beskrivning Denna uppsättning av tre aktiviteter gör det möjligt för eleverna att förstå det elektromagnetiska spektrumet och observera infraröd strålning genom modifiering av en billig webbkamera. Det kommer att möjliggöra diskussioner om hur infraröd strålning kan användas för att få information som inte är tillgänglig med hjälp av synligt ljus. Eleverna kommer också att analysera satellitbilder som ger dem [...].

Växthuseffekten och dess konsekvenser - Undersökning av den globala uppvärmningen 

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att göra praktiska experiment och lära sig att tolka satellitbilder för att bättre förstå de övergripande effekterna av den globala uppvärmningen. I aktivitet 1 gör eleverna en modell för att demonstrera växthuseffekten genom att visa att en högre nivå av koldioxid (CO2) innebär en högre [...]

Havets motorvägar - havsströmmar och kopplingen till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att använda en multimediemodul för att lära sig om havsströmmar, havens motorvägar och hur de är viktiga för att förstå lokala klimat. Med hjälp av en praktisk aktivitet kommer de att undersöka vad som orsakar havsströmmar. De kommer också att använda satellitbilder för att analysera temperaturen [...].