Global inventering: hur rymden driver på klimatåtgärder

Nästan 200 länder samlas i Dubai för att delta i årets största klimatevenemang. COP28 - FN:s toppmöte om klimatförändringarna 2023 - är dock inte bara en vanlig konferens. För första gången kommer ländernas representanter att bedöma de framsteg de har gjort för att minska sina utsläpp av växthusgaser genom en process som kallas "global [...]

UNDERSÖKNING AV SNÖ - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning Minifallstudierna för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under projektets olika faser. I mallen hittar lärarna några förslag på data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen är [...]

Undersökning av växthusgaser - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning Mini Case Studies för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under de olika faserna av projektet. I mallen hittar lärarna förslag på olika typer av data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen [...]

UNDERSÖKNING AV VATTENKVALITET - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning Minifallstudierna för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under projektets olika faser. I mallen hittar lärarna några förslag på data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen är [...]

Havsis från rymden - Undersökning av arktisk havsis och dess koppling till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att undersöka arktisk havsis. Först kommer de att utföra en praktisk aktivitet för att ta reda på vad som händer "när havet fryser". Sedan använder de satellitbilder för att analysera havsisens koncentration och utbredning och hur dessa parametrar har förändrats under de senaste decennierna. De [...]

En passage öppnas - Arktisk havsis och klimatförändringar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att upptäcka den viktiga roll som arktisk havsis spelar i jordens klimatsystem. Aktiviteterna utspelar sig i samband med Nordvästpassagen. Den första aktiviteten är en matematisk undersökning av havsisens smälthastighet för att illustrera vad som menas med arktisk förstärkning. A [...]