Efter stormen - Spåra orkanen Matthew och analysera dess effekter

Kort beskrivning I denna uppsättning av två aktiviteter kommer eleverna att utforska tillämpningarna av jordobservationsdata för att spåra orkaner och bedöma deras efterdyningar med hjälp av exemplet orkanen Matthew. Eleverna får lära sig hur en orkan utvecklas och vilken inverkan extremt väder kan ha på samhället. De kommer att göra detta genom att jämföra [...]