Vedci z oblasti pozorovania Zeme a klímy preskúmajú plány výskumu a poskytnú spätnú väzbu všetkým tímom, ktoré sa na projekte zúčastňujú.