Po roku práce klimatických detektívov je čas oslavovať!