Všetci môžeme niečo zmeniť! Na základe výsledkov svojho skúmania sa žiaci rozhodnú, aké kroky chcú podniknúť, aby pomohli riešiť klimatický problém. Tímy sa o svoju prácu podelia s komunitou ESA Climate Detectives.