Het broeikaseffect en de gevolgen ervan - Onderzoek naar de opwarming van de aardeĀ 

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten zullen leerlingen praktische experimenten uitvoeren en satellietbeelden leren interpreteren om de algemene effecten van de opwarming van de aarde beter te begrijpen. In activiteit 1 maken de leerlingen een model om het broeikaseffect aan te tonen door te laten zien dat een hoger niveau van kooldioxide (CO2) een hoger [...]

Snelwegen van de oceanen - Zeestromingen en het verband met het klimaat

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten zullen leerlingen een multimediamodule gebruiken om meer te leren over zeestromingen, de snelwegen van de oceanen, en hoe die belangrijk zijn om het plaatselijke klimaat te begrijpen. Met behulp van een praktische activiteit zullen ze onderzoeken wat oceaanstromingen veroorzaakt. Ze zullen ook satellietbeelden gebruiken om de temperatuur [...]

Zee-ijs vanuit de ruimte - Onderzoek naar Arctisch zee-ijs en het verband met het klimaat

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten zullen leerlingen Arctisch zee-ijs onderzoeken. Eerst zullen ze een praktische activiteit uitvoeren om uit te vinden wat er gebeurt "als de oceaan bevriest". Daarna zullen ze satellietbeelden gebruiken om de concentratie en omvang van het zee-ijs te analyseren en hoe deze parameters de afgelopen decennia veranderd zijn. Ze [...]

Planetaire warmtepompen

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe de oceaancirculatie van invloed is op het klimaat. In de inleidende activiteit voeren ze berekeningen uit om de relatieve invloed van de opwarming van de aarde op de atmosfeer en de oceanen te vergelijken. Met een praktische activiteit waarbij gemakkelijk verkrijgbare apparatuur wordt gebruikt, kunnen leerlingen zien hoe water van verschillende [...]

Taking the Pulse of the Planet - Hoger secundair onderwijs

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe gegevens worden verzameld door sensoren en hoe de baan van een satelliet van invloed is op de details die kunnen worden verkregen. Een tekstgebaseerde activiteit introduceert het concept teledetectie en bekijkt hoe sensoren en satellieten in verschillende banen kunnen worden [...]

De hartslag van de planeet meten

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe verschillende soorten elektromagnetische straling worden gebruikt om te observeren hoe onze planeet verandert. De eerste activiteit geeft een overzicht van de regio's van het elektromagnetische spectrum en schetst hoe deze gebruikt worden bij aardobservatie. In de tweede activiteit leren leerlingen over valse-kleurenbeelden en [...]

Is ozon goed of slecht? -De ontdekking van het ozongat in Antarctica

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen over ozon en de - goede en slechte - gevolgen ervan voor het leven op aarde. De eerste activiteit geeft een overzicht van deze effecten, schetst hoe ozon gemeten wordt en introduceert het verhaal van het ozongat in Antarctica. Er is een praktische activiteit [...]

De aarde onder het deksel - Het broeikaseffect begrijpen

Korte beschrijving In deze set van twee activiteiten leren leerlingen over onze atmosfeer en de broeikasgassen waaruit deze bestaat, die ervoor zorgen dat de aarde een bewoonbare planeet is. Zonder deze gassen zou het leven zoals wij dat kennen niet bestaan. Helaas verandert de toename van door de mens geproduceerde broeikasgassen de "normale" hoeveelheid van deze [...]

Een jaar op aarde - De seizoenen begrijpen

Korte beschrijving Deze bron bevat twee activiteiten om de kennis van leerlingen over seizoenen te bevorderen en te vergroten, en richt zich op het basismechanisme achter de verschillende seizoenen op aarde. De bron is opgedeeld in verschillende delen, zodat het onderwerp en de inhoud geleidelijk kunnen worden aangeleerd. Het startpunt is een algemene discussie over seizoenen door de [...]

Het ijs smelt - Hoe kunnen we de effecten van smeltend ijs onderzoeken?

Korte beschrijving In deze set van vier activiteiten zullen leerlingen de gevolgen van de opwarming van de aarde en het smelten van ijs op de aarde onderzoeken. Ze leren het verschil tussen landijs en zeeijs, en onderzoeken de respectieve effecten van het smelten ervan. Daarna ontwerpen ze hun eigen experiment om te onderzoeken hoe smeltend ijs [...]