Växthuseffekten och dess konsekvenser - Undersökning av den globala uppvärmningen 

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att göra praktiska experiment och lära sig att tolka satellitbilder för att bättre förstå de övergripande effekterna av den globala uppvärmningen. I aktivitet 1 gör eleverna en modell för att demonstrera växthuseffekten genom att visa att en högre nivå av koldioxid (CO2) innebär en högre [...]

Havets motorvägar - havsströmmar och kopplingen till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att använda en multimediemodul för att lära sig om havsströmmar, havens motorvägar och hur de är viktiga för att förstå lokala klimat. Med hjälp av en praktisk aktivitet kommer de att undersöka vad som orsakar havsströmmar. De kommer också att använda satellitbilder för att analysera temperaturen [...].

Havsis från rymden - Undersökning av arktisk havsis och dess koppling till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att undersöka arktisk havsis. Först kommer de att utföra en praktisk aktivitet för att ta reda på vad som händer "när havet fryser". Sedan använder de satellitbilder för att analysera havsisens koncentration och utbredning och hur dessa parametrar har förändrats under de senaste decennierna. De [...]

Planetvärmepumpar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur havscirkulationen påverkar klimatet. I den inledande aktiviteten gör de beräkningar för att jämföra den globala uppvärmningens relativa påverkan på atmosfären och haven. I en praktisk aktivitet med lättillgänglig utrustning får eleverna se hur vatten av olika [...]

Att ta pulsen på planeten - gymnasiet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om hur data samlas in av sensorer och hur en satellits bana påverkar den detalj som kan erhållas. En textbaserad aktivitet introducerar begreppet fjärranalys och tittar på hur sensorer och satelliter i olika banor kan matchas för att [...].

Att ta pulsen på planeten

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig hur olika typer av elektromagnetisk strålning används för att observera hur vår planet förändras. Den första aktiviteten går igenom regionerna i det elektromagnetiska spektrumet och beskriver hur de används vid observation av jorden. I den andra aktiviteten får eleverna lära sig om falska färgbilder och [...].

Är ozon bra eller dåligt? -Upptäckten av ozonhålet i Antarktis

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om ozon och de effekter - bra och dåliga - som det har på livet på jorden. Den första aktiviteten ger en översikt över dessa effekter, beskriver hur ozon mäts och introducerar historien om ozonhålet i Antarktis. Det finns en praktisk aktivitet [...].

Jorden under locket - Förståelse för växthuseffekten

Kort beskrivning I denna uppsättning av två aktiviteter kommer eleverna att lära sig om vår atmosfär och de växthusgaser som den består av och som gör att jorden kan vara en beboelig planet. Utan dem skulle livet som vi känner det inte existera. Tyvärr innebär ökningen av växthusgaser som produceras av människan att den "normala" mängden av dessa [...]

Ett år på jorden - Att förstå årstiderna

Kort beskrivning Denna resurs innehåller två aktiviteter för att främja och förbättra elevernas kunskaper om årstider, och fokuserar på den grundläggande mekanismen bakom olika årstider på jorden. Resursen är uppdelad i olika delar, vilket möjliggör en gradvis tillägnelse av ämnet och innehållet. Utgångspunkten är en allmän diskussion om årstider genom att ta hänsyn till [...]

Isen smälter - Hur kan vi undersöka effekterna av smältande is?

Kort beskrivning I denna uppsättning av fyra aktiviteter kommer eleverna att utforska effekterna av global uppvärmning och smältande is på jorden. De får lära sig skillnaden mellan landis och havsis och undersöka de olika effekterna av att isarna smälter. De kommer sedan att utforma ett eget experiment för att undersöka hur smältande is förändrar [...]