Skleníkový efekt a jeho důsledky - Zkoumání globálního oteplování 

Stručný popis V této sadě tří aktivit budou studenti provádět praktické pokusy a naučí se interpretovat satelitní snímky, aby lépe pochopili celkové účinky globálního oteplování. V aktivitě 1 si žáci vyrobí model, na kterém demonstrují skleníkový efekt tím, že ukáží, že vyšší hladina oxidu uhličitého (CO2) znamená vyšší [...]

Dálnice oceánů - mořské proudy a souvislost s klimatem

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci pomocí multimediálního modulu seznámí s mořskými proudy, dálkami oceánů a jejich významem pro pochopení místního klimatu. Pomocí praktické činnosti budou zkoumat, co způsobuje mořské proudy. Pomocí družicových snímků budou také analyzovat teplotu [...]

Planetová tepelná čerpadla

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti dozvědí, jaký vliv má oceánská cirkulace na klima. V úvodní aktivitě provedou výpočty, aby porovnali relativní vliv globálního oteplování na atmosféru a oceány. Praktická aktivita s využitím snadno dostupného vybavení umožňuje studentům zjistit, jak se voda o různých teplotách mění v závislosti na [...]

Snímání tepu planety - vyšší sekundární stupeň

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci dozvědí, jakým způsobem jsou data shromažďována senzory a jak dráha družice ovlivňuje podrobnosti, které lze získat. Textová aktivita seznamuje s pojmem dálkový průzkum Země a zabývá se tím, jak lze sladit senzory a družice na různých oběžných drahách, aby bylo možné [...]

Snímání tepu planety

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti dozvědí, jak se různé druhy elektromagnetického záření používají k pozorování změn naší planety. První aktivita obsahuje přehled oblastí elektromagnetického spektra a popisuje, jak se využívají při pozorování Země. Ve druhé aktivitě se žáci seznámí s falešnými barvami snímků a [...]

Je ozon dobrý nebo špatný? -Objev ozonové díry v Antarktidě

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci dozvědí o ozonu a jeho dobrém i špatném vlivu na život na Zemi. První aktivita poskytuje přehled těchto vlivů, popisuje, jak se ozon měří, a seznamuje s příběhem ozonové díry v Antarktidě. Následuje praktická aktivita, která se věnuje [...]

Země pod pokličkou - pochopení skleníkového efektu

Stručný popis V této sadě dvou aktivit se žáci seznámí s naší atmosférou a skleníkovými plyny, které ji tvoří a které umožňují, aby Země byla obyvatelnou planetou. Bez nich by život, jak ho známe, neexistoval. Bohužel však nárůst množství skleníkových plynů produkovaných člověkem mění "normální" množství těchto plynů, a proto je [...]

Jeden rok na Zemi - Porozumění ročním obdobím

Stručný popis Tento materiál obsahuje dvě aktivity, které podporují a rozšiřují znalosti žáků o ročních obdobích a zaměřují se na základní mechanismus vzniku různých ročních období na Zemi. Materiál je rozdělen do různých částí, a umožňuje tak postupné osvojování tématu a obsahu. Výchozím bodem je obecná diskuse o ročních obdobích s přihlédnutím k [...]

Led taje - Jak můžeme zkoumat účinky tání ledu?

Stručný popis V této sadě čtyř aktivit budou žáci zkoumat dopady globálního oteplování a tání ledu na Zemi. Seznámí se s rozdílem mezi pevninským a mořským ledem a budou zkoumat příslušné dopady jejich tání. Poté navrhnou vlastní experiment, v němž budou zkoumat, jak tání ledu mění [...]