Siltumnīcas efekts un tā sekas - Globālās sasilšanas izpēte 

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu kopumā skolēni veiks praktiskus eksperimentus un mācīsies interpretēt satelītattēlus, lai labāk izprastu globālās sasilšanas vispārējo ietekmi. Pirmajā aktivitātē skolēni izveidos modeli, lai demonstrētu siltumnīcas efektu, parādot, ka augstāks oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nozīmē augstāku siltumnīcefekta [...].

Okeānu maģistrāles - jūras straumes un to saistība ar klimatu

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni izmantos multimediju moduli, lai uzzinātu par jūras straumēm, okeānu maģistrālēm un to, cik svarīgas tās ir, lai izprastu vietējo klimatu. Izmantojot praktisku uzdevumu, viņi pētīs, kas izraisa okeāna straumes. Viņi arī izmantos satelītattēlus, lai analizētu temperatūru un [...]

Jūras ledus no kosmosa - Arktikas jūras ledus un tā saiknes ar klimatu izpēte

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni pētīs Arktikas jūras ledu. Vispirms viņi veiks praktisku uzdevumu, lai noskaidrotu, kas notiek, "kad okeāns aizsalst". Pēc tam viņi izmantos satelīta attēlus, lai analizētu jūras ledus koncentrāciju un platību un to, kā šie parametri ir mainījušies pēdējās desmitgadēs. Viņi [...]

Planetārie siltumsūkņi

Īss apraksts Šajā trīs uzdevumu kopumā skolēni uzzinās, kā okeāna cirkulācija ietekmē klimatu. Ievada aktivitātē viņi veic aprēķinus, lai salīdzinātu globālās sasilšanas relatīvo ietekmi uz atmosfēru un okeāniem. Praktiskā aktivitātē, izmantojot viegli pieejamu aprīkojumu, skolēni var redzēt, kā mainās ūdens [...].

Planētas pulsa mērīšana - Augstākais vidusskolas posms

Īss apraksts Šajā trīs uzdevumu kopumā skolēni uzzinās par to, kā sensori vāc datus un kā satelīta orbīta ietekmē iegūstamo informāciju. Uz teksta balstītā aktivitātē iepazīstina ar attālās izpētes jēdzienu un aplūko, kā sensorus un satelītus, kas atrodas dažādās orbītās, var saskaņot, lai [...].

Planētas pulsa mērīšana

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni uzzinās, kā tiek izmantoti dažādi elektromagnētiskā starojuma veidi, lai novērotu, kā mainās mūsu planēta. Pirmajā aktivitātē tiek apskatīti elektromagnētiskā spektra apgabali un izklāstīts, kā tos izmanto Zemes novērošanā. Otrajā aktivitātē skolēni uzzinās par viltus krāsu attēliem un [...]

Vai ozons ir labs vai slikts? -Antarktikas ozona cauruma atklāšana

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni uzzinās par ozonu un tā ietekmi - gan labo, gan slikto - uz dzīvību uz Zemes. Pirmajā aktivitātē ir sniegts pārskats par šo ietekmi, izklāstīts, kā tiek mērīts ozona daudzums, un iepazīstināts ar stāstu par Antarktikas ozona caurumu. Tur ir praktiska darbība, kurā [...]

Zeme zem vāka - Siltumnīcas efekta izpratne

Īss apraksts Šajā divu aktivitāšu komplektā skolēni uzzinās par mūsu atmosfēru un siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, kas veido atmosfēru un ļauj Zemei būt apdzīvojamai planētai. Bez tām nevarētu pastāvēt dzīvība, kādu mēs to pazīstam. Diemžēl cilvēku radīto siltumnīcefekta gāzu daudzuma palielināšanās maina šo gāzu "normālo" daudzumu, kas [...].

Viens gads uz Zemes - Izpratne par gadalaikiem

Īss apraksts Šajā materiālā ir iekļautas divas aktivitātes, lai veicinātu un paplašinātu skolēnu zināšanas par gadalaikiem, un galvenā uzmanība ir pievērsta dažādu gadalaiku pamatmehānismam uz Zemes. Resurss ir sadalīts dažādās daļās, tādējādi ļaujot pakāpeniski apgūt tēmu un saturu. Sākuma punkts ir vispārēja diskusija par gadalaikiem, aplūkojot [...]

Ledus kūst - Kā mēs varam izpētīt ledus kušanas ietekmi?

Īss apraksts Šajā četru aktivitāšu komplektā skolēni pētīs globālās sasilšanas un kūstošā ledus ietekmi uz Zemi. Viņi uzzinās, kāda ir atšķirība starp sauszemes ledu un jūras ledu, un izpētīs, kāda ir šo ledus kušanas ietekme. Pēc tam viņi izstrādās savu eksperimentu, lai izpētītu, kā ledus kušana maina [...].